x

Repræsentantskabsmøde 2019

Klubber og udvalg mødes på Comwell i Korsør lørdag den 6. april 2019 til årets Repræsentantskabsmøde.


Offentliggjort den 20. februar 2019

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 6. april på:
Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

Hent årsrapporten - (Offentliggjort 21.03.2019)

Klubinvitation Klik her 

Tidsplan

10.00 - 12.00: Oplæg
- Samarbejde giver nye elever v/Aalestrup Heste og Rideklub
- Klubsamarbejde om events v/Vemmelev Rideklub & Odsherreds Rideklub
- Strategisporene
- Aktuelle udfordringer for hesteholdet v/Jørgen Kold fra SEGES

12.00: Frokost

13.00: Repræsentantskabsmøde 

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet. 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
 5. Optagelse af nye medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Debatoplæg om 70 års regel: 
Repræsentantskabsmødet suspenderes kort omkring kaffepausen. Her vil DIF konsulent Pernille Løvengreen facilitere en debat omkring 70 års reglen. Bestyrelsen vil gerne høre Repræsentantskabets holdning til forslaget fra Danmarks Idræts Forbunds (DIF) bestyrelse, hvor der lægges op til, at 70 års reglen helt fjernes for demokratisk valgte, og at der i stedet indføres en tidsbegrænset funktionsperiode på 12 år. Bestyrelsen vil på baggrund af diskussionen tage beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med et lignende forslag i rideforbundet.

Tilmelding:  
Invitation og tilmeldings-link bliver sendt direkte til klubberne via mail.
Officials under Dansk Ride Forbund har adgang til repræsentantskabsmødet efter forudgående tilmelding på info@rideforbund.dk 

Valg til Bestyrelsen 2019
Ulf Helgstrand (formand): Genopstiller
Anne-Mette Binder (næstformand): Genopstiller
Jakob B. Ravnsbo (medlem): Genopstiller
Helle S. Madsen (medlem): Genopstiller
Thomas Vogt Hansen (1. suppleant): Opstiller
Tina Callesen (2. suppleant): Kandidat (offentliggjort den 20.02.2019)

Valg til Appeludvalget 2019
Carsten Lorentzen (formand): Genopstiller
Lars Langhoff (medlem): Genopstiller
William Kanta (medlem): Genopstiller

Valg af revisor 2019
Bestyrelsen foreslår:
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisor
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisorsuppleant

Klubber til optagelse 2019:
D4 Humlebækgårds Youngsters Ponyklub
D8 Sønderborg Sportsrideklub
D9 Sdr. Omme Rytterklub
D11 Gudenådalens Rideklub
D14 Rideklubben Tyrsig

Forslag:
Ingen indkomne forslag

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -