x

Disciplinærudvalg

Dansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen medlemmer eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i andre dele af Dansk Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være medlem af begge udvalg.

Udvalgets opgaver er
- at være første instans ved alle sager om mishandling, misbrug eller uetisk anvendelse af heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlægeforening udpege en hestekyndig dyrlæge, der deltager på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
- at være første instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
- at være anden og sidste instans for alle appellerede sager pådømt af stævnejuryer;
- af egen drift at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Ingen sager om ridekonkurrencer og resultaterne heraf kan appelleres. Disciplinærudvalgets øvrige kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne appelleres til Appeludvalget.


Lovændring pr. 25. marts 2012:
Følgende tilføjelse blev vedtaget til Dansk Ride Forbunds vedtægter § 15: I sager om tvister i klubber mellem medlemmer og klubbens bestyrelse kan udvalgene, hvis de finder sagen egnet til behandling i udvalget, lade et gebyr opkræve af klager for at behandle sagen og afsige en kendelse samt kræve dækning af øvrige omkostninger ved sagens behandling. Gebyrer og krav til betaling af omkostninger fastsættes af administrationen og kan ses på forbundets hjemmeside.

Klageskema (PDF) til sager, der ønskes behandlet i disciplinærudvalget
Vejledning (PDF) til udfyldelse af skemaet

Henvendelse til disciplinærudvalget sendes til disciplinaerudvalg@rideforbund.dk 

Forretningsorden for Disciplinærudvalget

Kendelser i 2020
Kendelse vedr. Klage over eksklusion m.m.
Kendelse vedr. Klage over opsigelse af bokse - Se Appeludvalgets kendelse
Kendelse vedr. Klage over ikke etisk korrekt behandling af hest - Se Appeludvalgets kendelse

Kendelser i 2019
Kendelse vedr. Klager i forbindelse med beslutning om dispensation til fremvisning af hestepas
Kendelse vedr. Klage over eksklusion fra Militaryudvalget 
Kendelse vedr. klage over personforfølgelse mv. 
Kendelse vedr. Beslutning om udelukkelse fra landsholdsammenhænge

Kendelser i 2018

Kendelse vedr. usportslig optræden over for Teknisk Delegeret i forbindelse med anmodning om fremvisning af hestepas 
Kendelse vedr. klage over pony ankemåling
Kendelse vedr. ændring af resultat
Kendelse vedr. klage over gult kort og bøde for manglende fremvisning af pas ved stævne
Kendelse vedr. rødt kort og stævneudelukkelse på grund af anvendelse af pisk 

Kendelser i 2017
Kendelse vedr. manglende brug af sikkerhedsvest
Kendelse vedr. afholdelse af C-stævne uden anvendelse af autoriseret banedesigner
Kendelse vedr. uberettiget brug af pisk
Kendelse om nægtet medlemskab af rideklub
Kendelse om udelukkelse af hest fra deltagelse i fremtidige konkurrencer

Kendelser i 2016
Kendelse om afvisning af ponymåling
Kendelse i sag om uberettiget start
Kendelse i sag om uberettiget start
Kendelser i sager om start uden gyldig rytterlicens; 1 , 23,  4 og 5 
Kendelse i sag om klage for nægtet deltagelse til mesterskab.
Kendelse i sag om klage ved nægtet medlemskab
Kendelse i sag om klage vedr. afholdelse af stævne uden korrekt godkendelse.
Kendelse vedr. klage over tildeling af gult kort for manglende fremvisning af hestepas
Kendelse i sag om klage for rytters uberettiget start.
Sag om tilskuers opførsel til stævne

Kendelser i 2015
Kendelse i sag om rødt kort på grund af brug af pisk
Sag vedrørende usportslig opførsel
Sag vedrørende karantæne fra rideklub
Sag vedr. interfering med dopingudtagelse i forbindelse med stævne
Dressurdommers klage over dressurrytters kommentarer på facebook
Rytters klage over at være idømt karantæne fra landsholdsgruppen og FEI-stævner i resten af 2015
Klage over rideklub i anledning af opsigelse af opstaldningskontrakt
Klage over beriders adfærd i forbindelse med indøvning af piaff

Kendelser i 2014
Klage over udelukkelse fra deltagelse i stævne
Klage over usportslig optræden fra bestyrelsesmedlem, manglende tilbagebetaling af tilgodehavende, uberettiget eksklusion samt manglende regnskab for ridelejr
Protest over ekvipage på grund af manglende besiddelse af tilstrækkelige papirer
Sag om stævnestart under forkert navn
Klage over rytters behandling af hest på opvarmningsbane
Sag om stævnestart på urent gående hest samt indklagedes opførsel
Klage over opførsel på stævneplads
Klage over Breddeudvalgets tilladelse til deltagelse i stilstafetspringning ved Landsfinalerne
Klage over stævnejurys afgørelse ved DRF mesterskab i springning for hold
DRF's administrations indberetning af uberettigede starter
Klage over stævnejurys diskvalifikation af rytter på grund af manglende stævnenummer samt TD'ers inhabilitet under protestens behandling i stævnejuryen
Klage over dirigenthverv samt stemmeberettigelse og valgbarhed
Klage over springudvalgets regeldannelse i forbindelse med tilladelse til at ride med et bestemt bid
Indberetning fra TD'er angående tildelt rødt kort på grund af opførsel samt modklage over TD'er
Klage over rideklubs eksklusion af mindreårig på grund af forælders opførsel

Kendelser 2012
Klage over dressurdommer (anonymiseret)
Klage fra dressurdommer (anonymiseret)

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -