Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes normalt i april. Næste repræsentantskabsmøde finder sted 18. april 2020 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

 
 
 
 
 
 
 
 
Til repræsentantskabsmødet har klubberne ret til at deltage med op til 5 repræsentanter - og har stemmeret med 1 stemme - for hver fulde 50 medlemmer indberettet pr. 31. december. Dog har hver klub mindst 1 stemme.
 

Årsrapport 2020 (offentliggøres her)

Klubinvitation (offentliggøres her efter fremsendelse via mail til DRFs klubber den 1. marts 2020)

Tidsplan 

10.00 - 12.00: Oplæg 
(indhold følger senere)

12.00: Frokost

13.00: Repræsentantskabsmøde 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
 5. Optagelse af nye medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet. 

Tilmelding
Invitation og tilmeldings-link bliver sendt direkte til klubberne via mail. Frist for tilmelding er 31. marts 2020. Officials under Dansk Ride Forbund har adgang til repræsentantskabsmødet efter forudgående tilmelding på info@rideforbund.dk

Valg til Bestyrelsen 2020
- Janni Thermann Jensen (medlem): Genopstiller ikke
- Jørgen Mertz (medlem): Genopstiller
- Lisbeth Seierskilde (medlem): Genopstiller
- Tina Callesen (2. suppleant): Genopstiller*
*Til den vakante bestyrelsespost efter Janni Thermann Jensen opstiller Tina Callesen fra Sundeved Rideklub. Vælges hun ikke til posten, genopstiller hun til posten som 2. suppleant.

Valg til Appeludvalget 2020 
- Henrik Tofte Olesen (næstformand): Genopstiller
- Pernille Nordskov (medlem): Genopstiller
- Hanni Toosbuy Kasprzak (medlem): Genopstiller
- Per Albæk Skjærbæk (suppleant): Genopstiller

Valg af revisor 2020
Bestyrelsen indstiller: 
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisor 
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisorsuppleant

Klubber til optagelse 2020
Rudme Rideklub / D7
Askelund Sportsrideklub / D2
Suhrsminde Rideklub / D5

Forslag
1. Bestyrelsen fremsætter forslag til repræsentantskabet om ophævelse af vedtægternes § 6 Aldersgrænse.

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -