Distanceudvalget

Distanceudvalget (kontaktoplysninger)  

Navn Ansvarsområde På valg    
Ole Jessen Konstitueret formand
Stævne- og Officialsansvarlig

 2021

Medlem

 2018

Karen Arkesteijn Ansvarlig for udvikling og CUPS

 2020

Marianne Olesen Ansvarlig for udvikling af sporten og uddannelse  2021
     
Elitegruppen i Distance    
Jan Stampe  Sportschef  
Sonja Van Willigen  Holdkaptajn  
Kenneth E. Lassen  3* dyrlæge  

Kommissorium
Ifølge ”Forretningsorden for Bestyrelsen” udformer Bestyrelsen de overordnede politiske retningslinier for afdelinger og udvalg. Distanceudvalget er sammen med Elitegruppen derfor nedsat for at understøtte, varetage og udvikle den sportslige dimension af distancesporten i Danmark.
Distanceudvalget og Elitegruppen rådgiver og tager stilling til forhold af distancerelateret karakter.
Udvalgene har endvidere til opgave at fremsætte forslag, implementere og kontinuerligt evaluere tiltag med henblik på løbende ajourføring, forbedring og udvikling af distancesporten på alle niveauer i Danmark.
Det indebærer, at udvalgene beskæftiger sig med:

  • Uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials.
  • Udvikler sporten fra bredden til eliten
  • Reglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling.
  • Stævnetilrettelæggelse og – afvikling for heste, herunder et tæt samarbejde med de stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling, propositioner m.v.
  • Distanceryttere/-heste fra basisniveau til eliteniveau.
  • Distancerelaterede emner og problematikker.
  • Rådgivning/sparring til Dansk Ride Forbunds bestyrelse , andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter.
  • Deltage i internationalt samarbejde for at udvikle distancesporten

Generelt:
Distanceudvalget og Elitegruppens opgaver skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende politik på alle områder, der er defineret i DRF’s politikkatalog.   

Medlemmerne af distanceudvalget har generel informationspligt overfor distanceudvalgets formand, de respektive disciplinudvalgsmedlemmer i distanceudvalget samt sportskoordinatoren. Distanceudvalget arbejder dog pt. uden nogen formand, men har delt opgaverne i mellem sig.
Distanceudvalget refererer til sportschefen.
Elitegruppen referer til både sportschefen og generalsekretæren.
Læs mere om Elitegruppen her!

Møder i Distanceudvalget

2018  
Dato  
6/3   Referat
   
2017  
dato  
14/12  referat 
9/8 referat
5/7 referat
8/5 referat
22/4 referat 
25/2 kort referat fra Distancekurset
21/2 referat
   

2016 dato

Referat

30/11 referat
26/9 referat 
17/8 referat
15/6 referat
17/5 referat
27/2 referat/ Slides
(Distanceweekenden)
 

2015
dato

Referat
21/5 referat
19/4 referat
9/4 referat
26/3 referat
12/3 referat
27/2 referat
23/2 referat
5/2 referat

2014

dato

Referat
10/12 referat
13/11 referat
6/10 referat
15/9 referat
8/9 referat
6/8 referat
5/6 referat
15/5 referat
6/3 referat
13/2 referat
6/2 referat
23/1 referat

 

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor