Appeludvalg

Dansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen medlemmer eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i andre dele af Dansk Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være medlem af begge udvalg.

Udvalgets opgaver er
- at være første instans ved alle sager om doping af hest eller rytter;
- at være anden instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
- at være anden instans ved alle appellerede sager om mishandling, misbrug eller anden uetisk anvendelse af heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlægeforening udpege en hestekyndig dyrlæge (der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen), der deltager på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
- af egen drift at pålægge Disciplinærudvalget at afgøre en sag eller selv at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Appeludvalgets kendelser kan inden tre uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for Danmarks Idræts-Forbund.

Appeludvalget kan fungere som voldgift for stridigheder mellem klubber og/eller personer under Dansk Ride Forbund, såfremt udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. I de tilfælde hvor Appeludvalget fungerer som voldgift anvendes det regelsæt, der gælder for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg som frivillig voldgift. Når udvalget har fungeret som voldgift, er dets afgørelse endelig og upåankelig.

Lovændring pr. 25. marts 2012:
Følgende tilføjelse blev vedtaget til Dansk Ride Forbunds vedtægter § 15: I sager om tvister i klubber mellem medlemmer og klubbens bestyrelse kan udvalgene, hvis de finder sagen egnet til behandling i udvalget, lade et gebyr opkræve af klager for at behandle sagen og afsige en kendelse samt kræve dækning af øvrige omkostninger ved sagens behandling. Gebyrer og krav til betaling af omkostninger fastsættes af administrationen og kan ses på forbundets hjemmeside.

Klageskema (pdf) til sager, der ønskes behandlet i appeludvalget
Vejledning (pdf) til udfyldelse af skemaet

Henvendelse til appeludvalget sendes til appeludvalg@rideforbund.dk

Kendelser 2017
Kendelse vedr. medicin på stævnepladsen
Kendelse om godkendelse af stævne

Kendelser 2016
Kendelse om nægtelse af dopingkontrol til ponymåling
Kendelse i sag om start uden gyldig rytterlicens
Kendelse om klage vedr. afholdelse af stævne uden korrekt godkendelse.

Kendelser 2015
Kendelse om frifindelse for overtrædelse af medicinreglerne
Kendelse om overtrædelse af medicinreglerne
Kendelse om forkert optømning af hest

Kendelser 2014
Kendelse om protest over stævnestart uden nødvendige papirer
DIF's appelinstans kendelse vedr. DRF's appelsag om eksklusion fra rideklub.

Kendelser 2013
Kendelse om eksklusion fra rideklub
DIF's behandling af Appeludvalgets kendelse om udtagelse til Young rider landsholdet
Kendelse om udtagelse til young rider landsholdet
Kendelse om manglende overholdelse af karantæne
Kendelse om nedsættelse karantæne fra rideklub
Kendelse om forkert sammentælling af point i forbindelse med dressurstævne
Kendelse om opsigelse af aftale om opstaldning hos rideklub

 

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor