Organisation

 

Det er klubberne, der er medlem af Dansk Ride Forbund. Der er knap 500 klubber, og det er klubberne, der blandt deres medlemmer udpeger de personer, der udgør Repræsentantskabet, som er forbundets øverste myndighed, jf. Dansk Ride Forbunds love. Repræsentantskabet mødes mindst én gang årligt til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. forbundets bestyrelse vælges.

Klubberne er amtsvis sammensluttet i et antal distrikter, som varetager en række opgaver af fælles art for de klubber, der er hjemmehørende i de enkelte distrikter.

Bestyrelsen, som udover formand og næstformand, består af 5 medlemmer, har ansvaret for den daglige ledelse af forbundet, herunder ansvaret for forvaltningen af forbundets midler. Bestyrelsen bistås i dette arbejde af en driftsorganisation bestående af en adminstration ledet af en generalsekretær og et antal udvalg og officials. Bestyrelsen nedsætter det antal udvalg der er behov for. Udvalgene er sammensat af et antal ulønnede medarbejdere.

Den daglige ledelse af administrationen, herunder den personalemæssige ledelse af de ansatte medarbejdere, varetages af forbundets Generalsekretær, som ansættes af bestyrelsen, og i det daglige arbejde refererer direkte til forbundets formand. 

Code of conduct for Dansk Ride Forbunds repræsentanter pr. 9. oktober 2014

Procedure for rekruttering af udvalgsmedlemmer

Udvalg
Appeludvalg
Breddeaktivitetsudvalg
Disciplinærudvalg
Distanceudvalg
Dressurudvalg
Handicapudvalg
Instruktørudvalg
Klubudvalg
Militaryudvalg
Springudvalg
Ungdomsudvalg
TREC udvalget
Voltigeringsudvalg

Kontaktoplysninger på alle udvalgsmedlemmer ses på DRF Go! 

 

 

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:30-15:30
Fre: 8:30-15:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor