Organisation

 

 

Det er klubberne, der er medlem af Dansk Ride Forbund. Der er omkring 450 klubber, og det er klubberne, der blandt deres medlemmer udpeger de personer, der udgør Repræsentantskabet, som er forbundets øverste myndighed, jf. Dansk Ride Forbunds love. Repræsentantskabet mødes mindst én gang årligt til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. forbundets bestyrelse vælges.

Klubberne er sammensluttet i et antal distrikter, som varetager en række opgaver af fælles art for deres klubber. Et distrikt dækker et antal kommuner og omfatter der klubber med hjemsted i kommunen. 

Bestyrelsen, som udover formand og næstformand, består af 5 medlemmer, har ansvaret for den daglige ledelse af forbundet, herunder ansvaret for forvaltningen af forbundets midler. Bestyrelsen bistås i dette arbejde af en driftsorganisation bestående af en administration ledet af en generalsekretær og et antal udvalg og officials. Bestyrelsen nedsætter det antal udvalg der er behov for. Udvalgene er sammensat af et antal ulønnede medarbejdere.

Den daglige ledelse af administrationen, herunder den personalemæssige ledelse af de ansatte medarbejdere, varetages af forbundets Generalsekretær, som ansættes af bestyrelsen, og i det daglige arbejde refererer direkte til forbundets formand. 

Code of conduct for Dansk Ride Forbunds repræsentanter december 2015

Procedure for rekruttering af udvalgsmedlemmer

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -