Ridepædagog

Vil du gerne arbejde med ridning og pædagogik til gavn for børn og unge? Så er ridepædagoguddannelsen måske noget for dig.
Formålet med uddannelsen er, at supplere din pædagogiske uddannelse, således at du kan varetage undervisning af ryttere på forskellige niveauer.

 

Uddannelsen til ridepædagog er opdelt i to dele.

 • Pædagog-/ læreuddannelsen: udbydes af og gennemføres på et pædagog-/ læreseminarium, og er uafhængig DRF
 • Ridedelen: udbydes i forbindelse med DRFs Træner 1 som wekendkurser. Forløbet er en blanding af de fag, der indgår på Træner 1, og fag der er specielt rettet mod pædagoger

Du skal være uddannet pædagog eller folkeskolelære, før du kan melde dig til Ridepædagog.

Uddannelsen tilbydes kun på Sjælland. Se datoer i kursuskalenderen

Målgruppe:
Træner 1 Ridepædagog uddannelsen henvender sig til dig der er uddannet pædagog/ lærer, er ridesports interesseret, og ønsker at opkvalificere kompetencer indenfor trænergerningen. Du kan være udøver, fungerende trænere eller forældre, som ønsker kompetencegivende uddannelse til primært at undervise børn og unge på L-niveau.

Målsætning:
Målsætningen med Træner 1 Ridepædagog uddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som instruktør eller træner for rideskolens elevhold eller den enkelte rytter på
begynderniveau.

Tid og indhold:
Uddannelsen er et kort og intensivt forløb (uden hest) bestående af tre weekendmoduler, i alt 63 lektioner med teoriundervisning i fagene:

 • Pædagogik, leg og læring 
 • Hesten som pædagogisk redskab
 • Pædagogisk tilgang til sårbare børn & unge
 • Udviklingsforstyrrelser Autismespektrumforstyrrelser & ADHD
 • Træning af børn med særlige behov
 • Mental træning
 • Springteori
 • Rideklub og miljø
 • Undervisningslære
 • Hestevelfærd og etik
 • Fysiologi og træningslære
 • Trænerrollen og motivation
 • Sikkerhed og førstehjælp
 • Alders Relateret Træning (ATK)
 • Rideteori og træningsplanlægning

Alle sammen relevante fag, der gør, at du kan tilbyde dine elever en spændende og varieret undervisning. Desuden bliver du klædt på til at kunne tackle de udfordringer, som trænerrollen byder på. Der skal påregnes tid til læsning mellem modulerne. Der skal også påregnes tid til hjemmeopgave mellem modul 1 og 2, og mellem modul 2 og 3.

Forventninger og beståelseskriterier:
For at bestå Træner 1 Ridepædagog, skal du deltage aktivt på alle moduler i både de fysiske og teoretiske fag. Du skal aflevere hjemmeopgaverne til tiden. På modul 2 og 3 skal du bestå en test. Det forventes at du læser det udleverede materiale.

Der forventes følgende:

 

Før modul 1 Du skal beregne tid til at læse indledende artikler før kursusstart
Mellem modul 1 og 2 Du skal beregne tid til en skriftlig hjemmeopgave. Du skal lave en træningsplan på 8 uger, til børn i præpuberteten. Opgaven skal afleveres til en fastsat dato. Opgaver der afleveres efter denne dato rettes ikke. Opgaven vurderes til bestået eller ikke bestået - der gives feedback på modul 2
Modul 2 Test i rideteori. Testen bestås ved 90% rigtige svar
Mellem modul 2 og 3 Du skal beregne tid til en skriftlig hjemmeopgave. Du skal lave en præsentationsfolder til en rideklub/ridecenter med børn i præpuberteten. Opgaven skal afleveres til en fastsat dato. Opgaver der afleveres efter denne dato rettes ikke. Opgaven vurderes til bestået eller ikke bestået - der gives feedback på modul 3
Modul 3

Til modul 3 skal du have lavet en video. Denne video skal vise en daglig undervisningssituation, med forudbeskrevne elementer. Videoen fremvises og evalueres på modul 3.
På modul 3 laves der en test, baseret på pensum fra alle 3 moduler. Testen bestås ved 90% rigtige svar

Undervisning og materialer:
Undervisningen vil foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelse og fysisk aktivitet. Du får tilsendt information via mail før kursus start. Materialet udleveres på kurset og der fremsendes materialer elektronisk via DropBox. Du skal derfor være "dus" med brug af pc og Dropbox, eller kende nogen der kan hjælpe dig. Test vil foregå via systemet Kahoot.

Optagelseskrav:
For at blive optaget på Træner 1 Ridepædagog skal du:

 • Have givet og modtaget 40 undervisningstimer i en rideklub/privat stald
 • Være uddannet pædagog eller læreuddannelsen
 • Rideniveau LB dressur eller spring
 • være minimum 16 ved tilmeldingens udløb
 • Medlem af en klub under Dansk Ride Forbund

Ved tilmelding afgiver du samtykke på, at du lever op til ovenstående krav.

Pris og tilmelding:
Uddannelsen afvikles sideløbende med Træner 1. Gennemførsel af Træner 1 Ridepædagog kræver oprettelse af Træner 1 uddannelsen og min. 6 Ridepædagogdeltagerer. Der gives besked efter sidste tilmeldingsfrist. Prisen er 9.000 kr. for et helt uddannelsesforløb bestående af tre weekendmoduler inkl. ophold og forplejning. Tilmelding og betaling foregår online på DRF Go!
Tilmelding er bindende.

Du kan se datoer i kursuskalenderen.

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk
Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
Shop
RSS

Samarbejdspartnere: Team Danmark Protetor