Læresteder/-mestre (elevinfo)

Lærestederne og læremestrene er en vigtig del af Ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen, da de er med til at udvikle elevens faglige og praktiske kompetencer indenfor praktisk ridning i spring og dressur, indsigt i den daglige drift af et ridecenter, tilrettelæggelse af ridestævne mv.
Hvad dit lærested og lærermester skal lære dig i dit uddannelsesforløb, kan du læse om på side 12 i beskrivelsen af Ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen, som findes på siden HER.

Oversigt over godkendte læresteder til Ridelæreruddannelsen 
Oversigt over godkendte læresteder til Rideinstruktøruddannelsen 
Oversigt over godkendte læresteder til Berideruddannelsen 
Praktikaftale (PDF)

Skift af lærested

Når prøvetiden på 3 måneder er afsluttet, er Praktikaftalen uopsigelig i det uddannelsesforløb, der er anført på forsiden af aftalen. Dog kan en elev skifte lærested, hvis elev, læremester og lærested er enige herom.
Alle 3 parter skal blive enige om en dato for opsigelse af praktikaftalen, og eleven skal inden da have fundet et nyt, godkendt lærested.
Eventuelle skift af lærested skal meddeles DRF´s uddannelsesafdeling på blanketten "skift lærested" som du finder nedenunder denne tekst. Skiftet kan først ske efter godkendelse af DRF´s uddannelsesafdeling. Efterfølgende vil alle parter få tilsendt bekræftigelsesbrev fra DRF, og først derefter kan eleven flytte lærested.
Såfremt en læremester fraflytter lærestedet, kan eleven blive på lærestedet, lærestedet er pligtig til inden for en periode af 3 måneder, at ansætte en ny godkendt læremester. Lærestedet er i perioden pligtig til at tilbyde eleven undervisning af anden, godkendt læremester.

Formular skift af lærested (Word) 
Formular skift af lærested (PDF)

Tvistighedsnævn

Udvalgets opgave er at afgøre tvister mellem læremestrer og læresteder og elever - som anden instans behandle afgørelse truffet af Instruktørudvalget.

Tvistighedsnævnet består af:
Advokat Sophus Bøgeskov Christensen
Berider Niels Henrik Christensen, Viborg Rideklub
Ann Louise Hasselbalch, formand Frederiksværk Rideklub
Samt en beriderelev der udpeges fra sag til sag

Forretningsorden for Tvistighedsnævnet

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor