Korrekt dressurridning – hvordan?

Denne temaaften er for alle med interesse for dressur - ryttere, TD’er, dommere og frivillige

Formål
Temaaftenen lægger gennem film og oplæg op til god debat om korrekt dressurridning på alle niveauer – både i elevskolen og gennem hestens udvikling fra ungheste- til Grand Prix-klasser.

Kursusindhold
Aftenen tager udgangspunkt i en film om korrekt dressurridning på alle niveauer. Med filmen som baggrund holder en af vores ambassadører et supplerende oplæg og besvarer jeres spørgsmål. Med udgangspunkt i film og oplæg lægger vi op til, at aftenen fortsætter i god og konstruktiv debat om dressuren.
Læs mere her

Målgruppe

Temaaftenen er for alle med interesse for dressur - ryttere, TD’er, dommere og frivillige.

Kursussted og -dato
Det er Dansk Ride Forbunds klubber der afholder denne temaaften efter koordination med Dansk Ride Forbunds administration. Temaaften kan findes på DRF Go! - hvis der ikke er nogen i kalenderen er der pt. ikke ansøgt/planlagt nogen.

Varighed
2½ - 3 timer

Kursusansvarlig
Dansk Ride Forbund

Kursusleder
Rideklubben

Krav til lokalitet: internetadgang, projektor og højtalere. Hvis jeres klub ikke lever op til kravene, kan I kontakte Dansk Ride Forbund på uddannelse@rideforbund.dk. Så ser vi, om vi kan løse udfordringerne på anden vis.

Underviser
Lærer udpeget af Dansk Ride Forbund

Pris
Der er indgået aftale med ambassadørerne om en kursusafgift på kr. 1.000 for hvert arrangement samt dækning af transport. Klubben forestår selv afregningen til ambassadørerne.

Dansk Ride Forbund yder et tilskud på kr. 500 til klubben for afholdelse af arrangementet.

Kursusansøgning
Foretages her

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor