Klubudvikling (DIF)

Dette kursus udbydes i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund - for dig der vil gøre en forskel for din rideklub

Formål
At opnå kompetencer til at kunne beskrive en fælles målsætning for klubben, så alle trække i samme retning.
Deltagerne analyserer sig frem til klubbens stærke og svage sider for at få et godt udgangspunkt for de strategiske overvejelser. Deltagerne formulerer en konkret handlingsplan, der effektivt målretter ressource-indsatsen.

Kursusindhold
Følgende gennemgås bl.a. på kurset:

  • Kendetegn for udvikling og stagnation
  • Hvad er ledelse
  • Lederens ansvar
  • Arbejdsmodeller
  • Fase 1: Profilskema, der på en række områder analyserer klubbens stærke og svage sider, samt formulerer klubbens problemstillinger
  • Fase 2: Visioner for fremtiden, opstilling af mål vi vil nå
  • Fase 3: Handlingsplan der meget konkret fortæller hvem der gør hvad, hvordan og hvornår, samt fokuserer på fremmende og hæmmende faktorer

Målgruppe
Klubbens samlede bestyrelse og udvalg samt nærmeste menige (afløserne).

Kursussted og dato
Det er Dansk Ride Forbunds klubber og distrikter der afholder kurserne efter koordination med Dansk Ride Forbunds administration. Kurserne kan findes på DRF Go! - hvis der ikke er nogen kurser i kalenderen er der pt. ikke ansøgt/planlagt nogen.

Varighed
3+6 timer eller efter aftale (helst lørdag eller søndag)

Kursusansvarlig
Dansk Ride Forbund & Danmarks Idræts-Forbund

Kursusleder
Rideklubben/Distriktet

Underviser
Lærer udpeget af Danmarks Idræts-Forbund

Kursusmaterialer
Udleveres under kurset.

Pris 
Afhænger af kursets varighed - kontakt uddannelse@rideforbund.dk  (max. 20 deltagere)

Kursusansøgning
Foretages her

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk
Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
Shop
RSS

Samarbejdspartnere: Team Danmark Protetor