Hurra jeg er blevet leder (DIF)

Dette kursus udbydes i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund - for dig der har ansvar i en rideklub

Formål
At give deltagerne en høj grad af indsigt i den den daglige ledergerning samt at give deltageren konkrete værktøjer til at videreudvikle egne lederevner.

Kursusindhold
Følgende emner gennemgås bl.a.:

  • Idrætslederens motiver
  • Lederens funktionsområder
  • Daglig ledelse
  • Klubbens profil
  • Mødeledelse
  • Økonomi
  • Information og PR
  • Målsætning
  • Lederkvalifikationer 

Målgruppe
Personer, der er blevet valgt ind en klubs bestyrelse eller udvalg samt personer der varetager daglig ledelse af en rideklub. Det kan være både nyvalgte og andre ledere, der ønsker at få viden og inspiration til deres lederarbejde. Kurset er velegnet som et internt klubkursus. 

Kursussted og -dato
Det er Dansk Ride Forbunds klubber og distrikter der afholder kurserne efter koordination med Dansk Ride Forbunds administration. Kurserne kan findes på DRF Go! - hvis der ikke er nogen kurser i kalenderen er der pt. ikke ansøgt/planlagt nogen.

Varighed
3 timer

Kursusansvarlig
Dansk Ride Forbund & Danmarks Idræts-Forbund 

Kursusleder
Rideklubben/Distriktet

Underviser
Lærer udpeget af Dansk Ride Forbund

Kursusmaterialer
Udleveres under kurset

Pris
Kursusarrangør: Kr. 3.475,00 (max. 28 deltagere)

Kursusansøgning
Foretages her

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor