Rytterlicens

For at stille op til A-, B- og C-stævner skal man have rytterlicens.

Bemærk at kravene til indløsning af rytterlicens ophæves pr. 3. juli 2017 – se mere her.

Hvorfor rytterlicens?

Rytterlicensen giver rytteren et personligt licensnummer, således at resultaterne fra stævnerne kan registreres.

Som licensrytter er man med til at betale for:

  • registrering af resultater og opdatering af ranglister
  • uddannelse af nye samt videreuddannelse af eksisterende officials
  • videreudvikling og opdatering af reglementer
  • videreudvikling og opdatering af dressurprogrammer
  • videreudvikling og opdatering af stævneprogram
  • koordinering af stævner på landsplan

Rytterlicensen gælder for ét kalenderår ad gangen (fra betalingsdato til 31. december indeværende år), og skal derfor fornyes hvert år.

Fornyelsen skal fremover ske online via din profil på DRF Go!

 

Rytterlicens

Hestepas

 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk
Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
Shop
RSS

Samarbejdspartnere: Team Danmark Protetor