Distanceofficials

Du finder alle distance officials på DRF Go!

Som Teknisk Delegeret har du det overordnede ansvar for at stævnepladsen kan godkendes indenfor rammerne af Distancereglementet og Fælles Bestemmelserne.

Som Dommer har du det overordnede ansvar for, at Distancereglementet og Fælles Bestemmelserne overholdes.

Distancedyrlæger:
Kravet til Distancedyrlæger findes her!  (PDF)

Hestekontrollens Beskrivelse findes her! (PDF)

Dyrlæger anvendt i 2014 findes her! (PDF)
Dyrlæger anvendt i 2015 findes her! (PDF)
Dyrlæger anvendt i 2016 findes her! (PDF)

Teknisk Delegerede/Distancedommere:
Evaluerings skema for TD aspiranter her! (WORD)

Læs mere om Officials konceptet her! (PDF)

TDer og dommere anvendt i 2014 findes her! (PDF)
TDer og dommere anvendt i 2015 findes her! (PDF)
TDer og dommere anvendt i 2016 findes her! (PDF)

Officials deltagelse i samlinger 2014-2015 her! (PDF)

 

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor