x

Regler for afvikling af DRF Kæpheste Cup

Nedenfor findes retningslinjer DRF Kæpheste Cup 2020.

HVEM KAN STARTE: 
• Alle ryttere fra 4-16 år

KÆPHESTEN: 
• Kæphesten skal være udstyret med et hoved og kæphestepinden skal være min. 30 cm. 

TILMELDING:
• Skal ske via DRF GO!
• Tilmelding er bindende.
• Deltagergebyret tilbagebetales ikke ved framelding.

STARTLISTER:
• Kan ses på https://online.equipe.com/

RESULTATLISTER:
• Kan ses på www.drf-kaephest.dk 

POINT:
• I alle kæpheste-discipliner gives der 20 point til nr. 1, 19 point til nr. 2, 18 point til nr. 3 osv. Hvis der er mere end 20 deltagere i klassen, får alle de resterende deltagere 1 point.

Ved ligeplaceringer: (Evt. delte placeringer)
Ved ligeplacerede på f.eks. 2 pladsen udgår de næste placeringer alt afhængig af antal ligeplacerede
Eks 1: 1. plads 20 point, 2 ligeplacerede på 2. pladsen 19 point, 4. pladsen 17 point. 
Eks 2: 1. plads 20 point, 2. plads 19 point, 3 ligeplacerede på 3. pladsen 18 point, 6. plads 15 point

SPRING:
• Individuel deltagelse.
• Banen består af 7-9 forhindringer. 
• Der tildeles 1 fejl pr. forhindring ved nedslag af bomme. Vinderen er den med færrest fejl og hurtigst tid.
Højde på spring & alder:
• 20 cm 4-7 år
• 40 cm. 8-12 år
• 60 cm. 13-16 år
Forslag til baneskitse(r) findes på www.drf-kaephest.dk
  
DRESSUR:
• Individuel deltagelse
• Der gives point for hver øvelse fra 1-10 (hele tal), og pointene lægges sammen til sidst. Her vurderes på præcision, korrekte gangarter, korrekt program og helhedsindtrykket.
• Ved fejlridning fratrækkes 2 point i den øvelse, hvor fejlen er sket.
• Det er ikke muligt at blive diskvalificeret.
• Der rides et nærmere defineret kæpheste-dressurprogram med en fastlagt idealtid. Denne skal rammes indenfor et spænd på 5 sek. (+/-). For hvert 5 sekunder der rammes udenfor idealtiden fratrækkes 1 point.
• Det er tilladt at få læst programmet op i alle aldersgrupper.

Dressurprogrammer:
• LC 4-7 år
• MB 8-12 år
• Grand Prix 13-16 år
Alle dressurprogrammer og baneskitser findes på www.drf-kaephest.dk 

PONYGAMES:

• Individuel deltagelse 
• Deltagerne skal ride en bane med forskellige stafetlege fra breddeaktiviteten Ponygames.
• Banen består af 4-7 forskellige lege.
• Hvis man vælter noget, skal man selv rejse det op. Alle ting skal være på rette plads, inden man rider videre. Vinderen er den med den hurtigste tid. 

Gruppeinddeling:
• Ponygames 1: 4-7 år
• Ponygames 2: 8-12 år
• Ponygames 3: 13-16 år

Alle ponygames-opgaver findes på www.drf-kaephest.dk 


KRAV TIL BANEMATERIALE:
Spring:
 
• Støtter: Ingen begrænsning
• Bomme: Skal være max. 3-4 cm. Ø, hvis de er af træ. Lette materialer (f.eks. PVC rør) op til 5 cm. Ø. 
• Nummerskilte: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt
• Start & mål: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt

Dressur: 
• Banehegn: Ingen begrænsninger 
• Bogstaver: Ingen begrænsninger

Ponygames:
• Ponygames-opgavemateriale: Ingen begrænsning. I ponygames-opgaverne står der beskrevet hvilke materialer der kan bruges.
• Start & mål: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt

DOMMER & TIDSTAGER: 
• Der skal være dommer og tidstager til hver klasse.
• Ingen krav til status, men se bestemmelser for DRF Kæpheste Cup
• Dommervejledning, klik her

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -