x

Regler for afvikling af DRF Kæpheste Cup

Nedenfor findes retningslinjer DRF Kæpheste Cup 2020.

HVEM KAN STARTE: 
• Alle ryttere fra 4-16 år

KÆPHESTEN: 
• Kæphesten skal være udstyret med et hoved og kæphestepinden skal være min. 30 cm. 

TILMELDING:
• Skal ske via DRF GO!
• Tilmelding er bindende.
• Deltagergebyret tilbagebetales ikke ved framelding.

STARTLISTER:
• Kan ses på https://online.equipe.com/

RESULTATLISTER:
• Kan ses på www.drf-kaephest.dk 

POINT:
• I alle kæpheste-discipliner gives der 20 point til nr. 1, 19 point til nr. 2, 18 point til nr. 3 osv. Hvis der er mere end 20 deltagere i klassen, får alle de resterende deltagere 1 point.

Ved ligeplaceringer: (Evt. Delte placeringer)
Ved ligeplacerede på f.eks. 2 pladsen udgår de næste placeringer alt afhængig af antal ligeplacerede
Eks 1.: 1. plads 20 point, 2 ligeplacerede på 2. pladsen 19 point, 4. pladsen 17 point. 
Eks 2: 1. plads 20 point, 2. plads 19 point, 3 ligeplacerede på 3. pladsen 18 point, 6. plads 15 point

SPRING:
• Individuel deltagelse.
• Banen består af 7-9 forhindringer. 
• Der tildeles 1 fejl pr. forhindring ved nedslag af bomme. Vinderen er den med færrest fejl og hurtigst tid.
Højde på spring & alder:
• 20 cm 4-7 år
• 40 cm. 8-12 år
• 60 cm. 13-16 år
Forslag til baneskitse(r) findes på www.drf-kaephest.dk
  
DRESSUR:
• Individuel deltagelse
• Der gives point for hver øvelse fra 1-10 (hele tal), og pointene lægges sammen til sidst. Her vurderes på præcision, korrekte gangarter, korrekt program og helhedsindtrykket.
• Ved fejlridning fratrækkes 2 point i den øvelse, hvor fejlen er sket.
• Det er ikke muligt at blive diskvalificeret.
• Hvert program har en idealtid. Den benyttes ifm. ligeplacerede. Det vil sige, at hvis to ryttere har redet til samme antal point, prioriteres den der er tættest på idealtiden.

Det er tilladt at få læst programmet op i alle aldersgrupper.

Dressurprogrammer:
• LC 4-7 år
• MB 8-12 år
• Grand Prix 13-16 år
Alle dressurprogrammer og baneskitser findes på www.drf-kaephest.dk 

PONYGAMES:

• Individuel deltagelse 
• Deltagerne skal ride forskellige stafetlege fra breddeaktiviteten Ponygames.
• Der rides 3-5 forskellige lege.
• Der gives point for hver enkelt leg. Legene gennemføres på tid, og den hurtigste deltager i hver leg får flest point. 
• Vinderen er den deltager, der har flest point, når alle legene er gennemført.
• Alle opgaver skal være fuldført, inden man rider gennem mål.

Gruppeinddeling:
• Ponygames 1: 4-7 år
• Ponygames 2: 8-12 år
• Ponygames 3: 13-16 år

 

Alle ponygames-opgaver findes på www.drf-kaephest.dk 

KRAV TIL BANEMATERIALE:
Spring:
 
• Støtter: Ingen begrænsning
• Bomme: Skal være max. 3-4 cm. Ø, hvis de er af træ. Lette materialer (f.eks. PVC rør) op til 5 cm. Ø. 
• Nummerskilte: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt
• Start & mål: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt

Dressur: 
• Banehegn: Ingen begrænsninger 
• Bogstaver: Ingen begrænsninger

Ponygames:
• Ponygames-opgavemateriale: Ingen begrænsning. I ponygames-opgaverne står der beskrevet hvilke materialer der kan bruges.
• Start & mål: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt

DOMMER & TIDSTAGER: 
• Der skal være dommer og tidstager til hver klasse.
• Ingen krav til status, men se bestemmelser for DRF Kæpheste Cup
• Dommervejledning, klik her

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -