Forpligtigelser ved medlemskab

Klubbens vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Dansk Ride Forbunds vedtægter og krav til klubvedtægter. Alle vedtægtsændringer indsendes til Dansk Ride Forbunds administration til godkendelse senest 30 dage efter vedtagelsen. Klubben skal overholde dansk lovgivning, og enhver klub under forbundet er forpligtet til:

  • at anføre i sine love, at klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt af dens medlemmer som følge heraf er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser - herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
  • at indsende de af DIF forlangte medlemsopgørelser. Udeladelse heraf medfører efter to år tab af medlemskab af forbundet. Endvidere fortaber klubben retten til at lade sig repræsentere på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.
  • at meddele forbund og distriktsbestyrelsen senest 10 arbejdsdage før hvert repræsentantskabsmøde, om klubben lader sig repræsentere.
  • at have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets betingelser for optagelse af nye klubber.

Læs også:

Adresseændring

Vedtægter

Sikkerhed

 

Ny rytter

Ny stævnerytter

Opstart af rideklub

 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor