Selvstuderende

Det er muligt at være selvstuderende, men det kræver at den studerende benytter undervisningsmappen som en form for udvidet pensumbeskrivelse. Mange studerende vil sikkert også have behov for at supplere med de 3 grundbøger.

Det er ikke et krav, at eleverne skal følge et undervisningsforløb. Men det er forbundets anbefaling, at selvstuderende som minimum er 15 år. 

Elevhæfterne er gode til at få et hurtigt overblik, men vil ikke være fyldestgørende uden supplerende undervisning. Som selvstuderende skal man derfor benytte det samme materiale som underviseren. Det betyder, at selvstuderende skal benytte undervisningsmappen, hvor det specifikke fagindhold er beskrevet. Alt efter den studerendes vidensniveau kan det være nødvendigt at supplere med de 3 grundbøger.

Forbundet vil foreslå alle selvstuderende at slå sig sammen i små studiegrupper med andre selvstuderende fra klubben eller distriktet. Studiegruppen vil kunne hjælpe og støtte hinanden, ved sammen at udveksle erfaringer, tvivlsspørgsmål osv. Hvis du som selvstuderende vil oprette en studiegruppe, kan du gøre dette ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor