Vedtægter

Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have vedtægter, eller at vedtægterne skal have et bestemt indhold. Ønsker en forening dog at være medlem af Dansk Ride Forbund og/eller modtage støtte fra kommunen, skal der være en foreningsvedtægt som opfylder nogle minimumskrav.

Ved optagelse i Dansk Ride Forbund vil en klubs vedtægter blive gennemlæst og godkendt af DRF. Efterfølgende er det en pligt for alle klubber under DRF, at meddele forbundet og distriktsbestyrelsen såfremt der foretages ændringer i disse.

Dansk Ride Forbund har udarbejdet et forslag til klubvedtægter, hvoraf det fremgår hvilke krav forbundet stiller til sine foreningers vedtægter. Skal din klub igang med revision af deres vedtægter, er der yderligere hjælp at hente i brochuren Foreningsvedtægter udgivet af Danmarks Idræts-Forbund. Begge dele kan hentes over til venstre på siden.

Vær opmærksom på, at der er sket ændring i Lovene for Danmarks Idræts-Forbund, således at et medlemskab som minimum skal have en varighed af 3 mdr. Dette betyder, at der ikke kan betales kontingent for mindre end 3 mdr. Alle typer af medlemskab skal selvfølgelig fremgå af klubbens vedtægter sammen med oplysning omkring kontingentopkrævning.

Downloads:

Hent DRF forslag til klubvedtægter (pdf)    

Hæftet "Foreningsvedtægter" (pdf)

 

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor