Skat og moms

Foreningerne bør vide en del om skat og skatteforhold, når de har ansatte - fx lønnede og ulønnede trænere. De to brochurer "Moms" og "Fri for moms" er vigtige vejledninger for klubber, der betaler moms eller har mulighed for at undgå moms.

Skat

Foreninger er kun skattepligtige af indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed, hvor indtægterne ikke anvendes til almennyttige formål. Dette betyder, at rideklubber ikke er skattepligtige og derfor ikke skal indsende selvangivelser eller årsrapporter til de lokale told- og skattemyndigheder. Foreninger der er momsregistrerede eller er arbejdsgivere skal dog tilmeldes Det Centrale Virksomhedsregister og tildeles et CVR nummer. Du kan læse mere omkring de skattemæssige forhold for idrætsforeninger i hæfter "Skat", der kan hentes over til venstre.

De takster, hvorefter foreninger kan udbetale skattefrie godtgørelser til foreningens ulønnede medhjælpere som f.eks. trænere, ledere m.fl. er opsummeres hvert år i et lile kaldet "Takster", dette kan ligeledes hentes over til venstre.

Moms

Almennyttige foreninger som f.eks. rideklubber er fritaget for at være momsregistreret, under forudsætning af at overskuddet anvendes til foreningens eget formål og at der ikke leveres varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Det er rideklubben selv, der bestemmer hvorvidt den vil benytte sig af muligheden, for at være momsfritaget. Klubberne skal være opmærksomme på, at Told og Skat kan kræve kontrol af, at klubben er berettiget til af være momsfritaget. I hæftet "Fri for moms" kan du læse, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at jeres klub kan være fritaget for momsregistrering. Til de klubber der har valgt at være momsregistreret er Hæftet "Moms" en vejledning omkring momsmæssige forhold for idrætsforeninger. Begge hæfter kan hentes over til venstre. 

Downloads:

Hæftet "Momsguide til ridekubber" (pdf)

Hæftet "Skattemæssige forhold for idrætsforeninger" (pdf) 
Hæftet "Momsmæssige forhold for idrætsforeninger" (pdf)

Hæftet "Fri for moms" (pdf) 

Takster 2017 (pdf)
Takster 2016 (pdf)
Takster 2015 (pdf)

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor