Regnskab

Et regnskab eller en resultatopgørelse er en oversigt over årets indtægter og udgifter, samt en balance som viser klubbens samlede værdier den sidste dag i regnskabsåret. Alle rideklubber har i deres vedtægter bestemmelser omkring, regnskabsåret, godkendelse af regnskab og valg af kasserer.

Regnskabet er et redskab for både klubbens bestyrelse og medlemmerne. Bestyrelsen bruger regnskabet og den periodiske opfølgning som et styringsværktøj, og klubbens medlemmer kan se, hvordan der er blevet disponeret over klubbens ressourcer. 

Klubbens økonomi er hele bestyrelsens anliggende, men det er kassereren der er ansvarlig for at føre klubbens regnskab. Til hjælp for bestyrelsen og kassereren især har Dansk Ride Forbund udgivet en brochure omkring kassererposten i en rideklub. Folderen "Kassererposten i rideklubben" og et forslag til en kontoplan kan hentes nedenfor.

Læs også:

Folkeoplysning

Skat og moms

Downloads:

Kassererposten i rideklubben (pdf) 

Forslag til kontoplan (pdf)

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor