Idrættens forsikringer

Idrættenst forsikringer er de forsikringer som klubben har via deres medlemsskab af DRF.

Forsikringerne er tegnet hos Tryg og har til hensigt at dække de skader, ulykker m.v. der opstår i forbindelse med foreningsarbejde. Hensigten med forsikringerne er i vid udstrækning af sikre klubben og de mange personer der udfører opgaver for klubben.

Idrættens forsikringer er en forsikringspakke bestående af forskellige forsikringer:

- En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede og ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.

- En ansvarsforsikring. Som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig, i forbindelse med sin virksomhed. Ansvarsforsikringen dækker lovpligtig ansvarsforsikring for de heste, som klubben ejer.

- En idrætsrejseforsikring. Som dækker foreningens medlemmer, indstruktører og ledere på foreningsrejse til udlandet.

- En retshjælpsforsikring. Som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

- Psykologisk krisehjælp. Som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse - f.eks. et ulykkestilfælde. Læs mere her

Læs mere om Idrættens forsikringer www.idraettensforsikringer.dk
Der er også der du finder policer, policenummer og anmelder skaden. Anmeldelser skal ske direkte til Tryg. Der udstedes ikke policer for de enkelte klubber.

Der kan læses mere om de forskellige forsikringer i brochuren "Værd at vide om idrættens forsikringer", der er udgivet af Danmarks Idrætsforbund. Værd at vide om idrættens forsikringer (pdf)

Læs også:

Klubbens egne forsikringer 

Links:

Idrættens forsikringer
Hvis skaden er sket

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor