Bredde

Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Bredde", kan benytte piktogrammet i deres markedsføring af klubber. Certificerede klubber lever op til følgende krav:

 

  1. Det fremgår af klubbens hjemmeside, at klubben tilbyder breddeaktiviteter til sine medlemmer. Klubbens aktivitetskalender skal indeholde oplysninger om breddearrangementer.
  2. Klubben skal have et breddeudvalg eller have udpeget en breddeansvarlig person i klubben. Oplysninger om udvalget eller den breddeansvarlige skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside.
  3. Klubben skal årligt deltage med minimum 1 repræsentant fra klubben ved en af DRF’s breddeaktivitetskurser/inspirationsdage.
  4. Breddeaktiviteterne skal implementeres i klubbens værdigrundlag, og være et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne.
  5. Der udbydes minimum 3 breddeaktiviteter i klubben.
  6. Klubben skal have en mappe, hvor underviserne kan hente inspiration til breddeaktiviteterne. Mappen skal indeholde en beskrivelse af alle breddeaktiviteterne.
  7. Klubben skal tilbyde aktiviteter der har fokus på samspillet mellem hest og rytter, og hvor der ikke kræves særlige forudsætninger hos hesten for at deltage. Klubben skal udbyde aktiviteter, som styrker holdånd, sammenhold og fællesskab i klubben.
  8. Klubben har udformet holdbeskrivelser, som er tilgængelige på hjemmesiden, hvor det tydeligt fremgår på hvilke hold der udbydes breddeaktiviteter.
  9. Klubbens medlemmer tilbydes mulighed for deltagelse i stævner med breddeaktiviteter, enten lokalt i klubben eller hos en nærliggende klub.
  10. Klubben skal minimum en gang om året afholde stævne med breddeaktiviteter, elle rafholde en breddeaktivitetsdag for klubbens medlemmer.

Links:

Hvorfor er breddecertificering en god idé? (pdf)

Skema til breddecertificering (pdf)

Skema til breddecertificering (word)

 

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor