x

Ansættelseskontrakter

Alle ansatte har krav på et ansættelsesbevis en såkaldt ansættelseskontrakt.

En lønmodtager, der er ansat i mere end en måned med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, har krav på at få et (skriftligt) ansættelsesbevis. Manglende ansættelsesbevis har ført til, at fagforeninger på deres medlemmers vegne har rejst krav om godtgørelse. De helt ukomplicerede sager er typisk afsluttet forligsmæssigt ved betaling af en godtgørelse på mellem 5.000 - 10.000 kr.

Jævnfør lov om tidsbegrænset ansættelser, skal en sådan altid være begrænset af et objektivt forhold som et projekt eller et vikariat. Yderligere er det ikke muligt at foretage gentagen fornyelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Anættelser i forbindelse med klubbens drift såsom daglig leder, staldmedhjælper m.v. bør således altid tilbydes fastansættelse. Deriom kan en ansættelse af en underviser gøres tidsbegrænset, hvor det objektive kriterie er undervisning af bestemte hold/elever i en sæson. 

Nedenfor kan du hente standardkontrakter for ulønnede og lønnede trænere/hjælpere samt specifikt udformede ansættelseskontrakter for beridere og staldmedhjælpere.

Hvis klubben i forbindelse med ansættelse ikke benytter en af standard kontrakterne, anbefales det kraftigt at sætte sig ind i krav til udformning af kontrakter og eventuelt og søge juridiskt bistand.

Læs også:

Klubben som arbejdsgiver

Downloads:

Standardkontrakt for ulønnet medhjælper (pdf) 

Standardkontrakt for lønnet instruktør (pdf)

Ansættelseskontrakt for berider (pdf)

Ansættelseskontrakt for staldmedhjælper (pdf)

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -