x

Skat og moms

Foreningerne bør vide en del om skat og skatteforhold, når de har ansatte - fx lønnede og ulønnede trænere. De to brochurer "Moms" og "Fri for moms" er vigtige vejledninger for klubber, der betaler moms eller har mulighed for at undgå moms.

Skat

Foreninger er kun skattepligtige af indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed, hvor indtægterne ikke anvendes til almennyttige formål. Dette betyder, at rideklubber ikke er skattepligtige og derfor ikke skal indsende selvangivelser eller årsrapporter til de lokale told- og skattemyndigheder. Foreninger der er momsregistrerede eller er arbejdsgivere skal dog tilmeldes Det Centrale Virksomhedsregister og tildeles et CVR nummer. Du kan læse mere omkring de skattemæssige forhold for idrætsforeninger i hæfter "Skat", der kan hentes over til venstre.

De takster, hvorefter foreninger kan udbetale skattefrie godtgørelser til foreningens ulønnede medhjælpere som f.eks. trænere, ledere m.fl. opsummeres hvert år. Find de aktuelle takster på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside under fanen "SKAT". Find Link her.

Moms

Almennyttige foreninger som f.eks. rideklubber er fritaget for at være momsregistreret, under forudsætning af at overskuddet anvendes til foreningens eget formål og at der ikke leveres varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Det er rideklubben selv, der bestemmer hvorvidt den vil benytte sig af muligheden, for at være momsfritaget. Klubberne skal være opmærksomme på, at Told og Skat kan kræve kontrol af, at klubben er berettiget til af være momsfritaget. I hæftet "Fri for moms" kan du læse, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at jeres klub kan være fritaget for momsregistrering. Til de klubber der har valgt at være momsregistreret er Hæftet "Moms" en vejledning omkring momsmæssige forhold for idrætsforeninger. Begge hæfter kan hentes over til venstre. 

Takster - Skattefri befordringsgodtgørelse:
2018: 3,54 kr. pr. km (for de første 20.000 km.) 1,94 kr. pr. km (over 20.000 km.)
2019: 3,56 kr. pr. km (for de første 20.000 km.) 1,98 kr. pr. km (over 20.000 km.)
2020: 3,52 kr. pr. km (for de første 20.000 km.) 1,96 kr. pr. km (over 20.000 km.)


Downloads: 
Hæftet "Momsguide til ridekubber" (pdf)

Hæftet "Skattemæssige forhold for idrætsforeninger" (pdf) 
Hæftet "Momsmæssige forhold for idrætsforeninger" (pdf)

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -