Klubbens egne forsikringer

De forsikringer som klubben selv skal tegne.

Hvis I ønsker at tegne yderligere forsikringer for klubben, så kan I opnå prismatch hos TRYG forsikring, som medlemsklub af Dansk Ride Forbund. Læs mere på om TRYGs tilbud her

Bygningsforsikring:
Hvis rideklubben selv ejer ridehal, stald eller andre bygninger, skal klubben selv sørge for at tegne en bygningsforsikring. Denne bør altid som minimum omfatte bygningsbrand og anden bygningsskade, men kan også suppleres med andre specialdækninger. Ved lån i bygningerne vil klubben være forpligtet til en bygningsforsikring.

Løsøreforsikring: Rideklubben skal selv sørge for at tegne en løsøreforsikring for klubbens ejendele, disse kan være alt fra sadler, trenser m.v. til rideskoledrift over almindeligt inventar og PC udstyr til halm- og foderlager. Forsikringen bør dække brand-, tyveri- og vandskade.

Motoransvarsforsikring: Klubbens ansvarforsikring via Idrættens forsikringer dækker kun motoransvar på mindre end 20 HK. Mange rideklubber er dog i besiddelse af større ikke indregistrerede arbejdsmaskiner såsom traktorer, staldgrabbe og lignende, for disse anbefales det kraftigt, at der tegnes en motoransvarsforsikring. Ved registrerede arbejdsmaskiner er ansvarsforsikringen lovpligtig.

Driftstabsforsikringer: En driftstabsforsikring dækker det tab en klub kan lide ved skader, der bevirker at klubben er nødsaget til at lukke sine aktiviteter for en længerevarende periode. Dette kan f.eks. være lukning af en rideskoledrift under genopbygningen af et nedbrændt ridehus. Ved at tegne en driftstabsforsikring, vil klubben med andre ord kunne få erstattet de indtægter, der udebliver på grund af en dækningsberettiget skade.

Sygedagpengeforsikring: Mindre arbejdsgivere (årlig lønudbetaling under 6,895 mill. kr.) kan tegne en forsikring, der giver dem ret til refusion af udbetalte sygedagpenge til ansatte i de første 30 kalenderdage af en sygeperiode fra anden fraværsdag. Optagelse i ordningen sker ved via tilmeldingsblanket, der udleveres hos kommunen eller hentes på nettet - ordningen kaldes sygedagpengeforsirking for private arbejdsgivere. Præmiesatsen udgør 0,66% af lønsummen. Ved at tegne denne forsikring, vil klubben således kunne mindske deres økomiske tab ved ansattes sygefravær.

Hesteforsikring: Klubbens ansvarsforsikring via Idrættens forsikringer dækker skader, som de af klubbens ejede heste vil kunne forvolde på 3. part; forsikringen dækker ikke opstaldede heste. Klubben skal selv sørge for at tegne eventuelle dyrlægeforsikringer, livsforsikringer og uanvendelighedsforsikringer. 

Ulykkesforsikring: Det er klubbens medlemmers egen pligt, at være personligt ulykkesforsikret, og klubben har som sådan ikke noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter. Klubben bør i sit velkomstmaterial oplyse deres medlemmer om, at de bør sørge for at være ulykkesforsikret.  

 

Bestyrelsesansvarsforsikring: Det er meget sjældent, at bestyrelsesmedlemmer  i en rideklub risikerer at blive draget personligt til ansvar for den gæld, der er stiftet i klubben. Det er kun, hvis bestyrelsesmedlemmerne har handlet groft uansvarligt og ufornuftigt, at dette vil blive tilfældet. Rideklubber har derfor generelt ikke behov for en bestyrelsesansvarsforsikring, og den vil kun sjældent være nødvendig for klubber med stor drift og deraf følgende store investeringer og/eller stor omsætning.

Ansvarsforsikring for heste: Folketinget har besluttet, at det vil være et krav at have sin hest lovpligtigt ansvarsforsikret. Loven er trådt i kraft pr. 1. juli 2008. Heste ejet af klubber under Dansk Ride Forbund er allerede dækket, og der skal ikke tegnes yderligere forsikringer. Klubbernes heste er dækket via Erhvervsansvarsforsikringen, som klubben har via medlemskabet af Dansk Ride Forbund. Hvis man som privatperson, bør man checke hos sit forsikringsselskab. Dansk Ride Forbund har forespurgt hos Tryg Forsikring, som oplyser, at såfremt man har en indboforsikring hos Tryg, så er man automatisk dækket af forsikringen.

Læs også:
Idrættens forsikringer

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -