x

Idrættens forsikringer

Idrættens forsikringer er de forsikringer som klubben har via deres medlemsskab af DRF.

Forsikringerne er tegnet hos Tryg og har til hensigt at dække de skader, ulykker m.v. der opstår i forbindelse med foreningsarbejde. Hensigten med forsikringerne er i vid udstrækning af sikre klubben og de mange personer der udfører opgaver for klubben.

Idrættens forsikringer er en forsikringspakke bestående af forskellige forsikringer:

- En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede og ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.

- En ansvarsforsikring. Som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig, i forbindelse med sin virksomhed. Ansvarsforsikringen dækker lovpligtig ansvarsforsikring for de heste, som klubben ejer.

- En idrætsrejseforsikring. Som dækker foreningens medlemmer, indstruktører og ledere på foreningsrejse til udlandet.

- En retshjælpsforsikring. Som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

- Psykologisk krisehjælp. Som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse - f.eks. et ulykkestilfælde. Læs mere her

Læs mere om Idrættens forsikringer, find policer, policenummer mm her www.idraettensforsikringer.dk

Der kan læses mere om de forskellige forsikringer i brochuren "Værd at vide om idrættens forsikringer", der er udgivet af Danmarks Idrætsforbund. Værd at vide om idrættens forsikringer (pdf) 

Anmeld skade
Anmeldelser skal ske direkte til Tryg: Hvis skaden er sket

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -