x

Børneattester

Lov om indhentelse af børneattester.
Siden d. 1. juli 2005 har det været lovpligtigt at alle klubber skal indhente børneattester på trænere, undervisere m.v., før de ansættes til, at have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette uanset om vedkommende får løn eller udfører frivilligt arbejde. Pr. 1. juni 2012 er det også blevet lovpligtigt at indhente børneattest på ”personer, der som led i deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning”. En børneattest indeholder oplysninger om en person er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år og kan indhentes elektronisk hos Det Centrale Kriminalregister.

 

Hvad er en børneattest?
En børneattest indeholder oplysninger om hvorvidt en person er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år. Den kan indhentes elektronisk via Det Centrale kriminalregister.

Hvornår skal der indhentes børneattest?
Krav om indhentning af børneattester gælder alle personer der har fast tilknytning i form af ansættelse eller beskæftigelse på klubbens tilholdssted (dvs. lønnet såvel som ulønnet).

Det betyder, at der efter den seneste lovændring af 1. juni 2012 betyder, at der bl.a. skal indhentes børneattester på:

  • Trænere, undervisere, instruktører (herunder også personer der underviser i teori, fx ryttermærkerne)
  • Staldpersonale
  • Daglig leder
  • Andre personer der har fast gang i klubben i dagligdagen

Det kan fx være nødvendigt at indhente på en person, som passer sodavands- og sliksalg mm., og som i den anledning er meget sammen med børnene.

Det betyder også at der skal indhentes børneattester på fx staldpersonale og undervisere der er ansat af ridecenteret/dettes ejere, en eventuel selvejende institution eller kommunen (hvis der er tale om kommunale faciliteter).

Bestyrelsesmedlemmer, som i dagligdagen har deres faste gang i klubben, fx ved at de har hest opstaldet på klubbens tilholdssted, benytter faciliteterne jævnligt, modtager undervisning i klubben eller lignende, er også omfattet af skærpelsen, og der skal derfor indhentes børneattester på disse.

Hvem skal indhente børneattesterne? 
Det er altid arbejdsgiveren (klubben, facilitetsejer, selvejende institution eller kommune), der skal indhente børneattester på egne personer (lønnet såvel som ulønnet).

Vær obs. på, at med den nye bestemmelse har centerejeren pligt til at indhente børneattest, også på sig selv. Klubben bør derfor meddele ejer, at man forventer at se en attest, hvis ejer fast færdes blandt klubbens børn og unge.

Hent børneattester elektronisk via digital signatur.

Sanktion ved forglemmelse
Fra 1. januar 2010 er indhentelse af børneattester indskrevet i folkeoplysningsloven. Det betyder, at en kommune skal sanktionere de foreninger, der ikke indhenter børneattester.

Sanktionen vil for rideklubbers vedkommende f.eks. være fjernelse af lokaletilskud. Ydermere kan myndighederne straffe med bøde. 

Underretningspligt til Danmarks Idræts-Forbund
Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund (og dermed klubber under DRF) kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetages børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådan forhold.

Hvad kan foreningen ellers gøre?
Et tjek i kriminalregistret er ikke hele løsningen omkring seksuelle krænkelser, det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvorfor alle klubber opfordres til at lave en politik eller et sæt leveregler på området. Danmarks Idræts-Forbund har udgivet en pjece omkring forebyggelse af seksuelle krænkelse af børn og unge i idrætten. Pjecen hedder "Det uhørte overgreb" og har til formål at:

  • Øge klubbers opmærksomhed på seksuelle overgreb i klublivet
  • Opfordre klubber til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges
  • Fortælle hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår
  • Oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuelt kontakt med børn og unge.

Downloads:

Husk børneattesten (pdf)

Vejledning om at indhente og håndtere børneattester (pdf)

Blanket til indhentelse af børneattest (pdf)

Det uhørte overgreb (pdf)

 

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -