FAQ Opstaldning

På denne side har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi får fra vores medlemsklubber, i forbindelse med opstaldning.

Rideklubbens ansvar for den opstaldede hest

Dansk Ride Forbund anbefaler, at man ved indgåelse af en aftale om opstaldning af en hest gør opmærksom på, at klubben ikke er ansvarlig for de skader, som hesten pådrager sig under opstaldningen, og at opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for eventuel sygdom og/eller skader, som hesten måtte pådrage sig. Dog skal klubben være opmærksom på, at en domstol kan vælge at bortfortolke en sådan ansvarsfraskrivelse, specielt i situationer, hvor klubben har forvoldt sygdom eller skade hos en hest på grund af grov uagtsomhed. Dette gælder både i forhold til boksens beskaffenhed, fodring af hesten (foderets kvalitet) og håndtering af hestene. Det en god idé at lave klare retningslinjer overfor eventuelle ansatte omkring håndtering og fodring af hestene. Såfremt en hest pådrager sig en skade, og klubben eller den ansatte har handlet i overensstemmelse med retningslinjerne for håndtering og fodring, og boksen har været af en tilfredsstillende beskaffenhed, vil det skabe en formodning for, at der fra klubbens side ikke er handlet uagtsomt.

SKAT af nedslag i boksleje

Dansk Ride Forbunds administration har fået flere henvendelser omkring reglerne for nedslag i boksleje mod opstalders arbejde i stalden. Derfor kommer her nogle ting, som klubben bør være opmærksom på, inden sådan en aftale indgås med klubbens opstaldere.

Som helt klart udgangspunkt er et nedslag i bokslejen som følge af udført arbejde for klubben skattepligtigt for opstalderen. Det skattepligtige beløb er værdien af nedsættelsen af bokslejen. Spørgsmålet er herefter, om klubben kan blive holdt ansvarlig for at indeholde og indberette skatten. Dette afhænger af, om det skattepligtige beløb hos SKAT vil blive anset for at være et honorar eller en almindelig lønindkomst. Såfremt der er tale om et honorar, vil det være opstalder selv, der er ansvarlig for at indberette beløbet til SKAT. Bliver beløbet derimod betragtet som almindelig lønindkomst, vil det være klubben, som er ansvarlig for at indeholde og indberette til SKAT.

Det der blandt andet kan have indflydelse på, om beløbet vil blive betragtet som almindelig lønindkomst er, om klubben har instruktionsbeføjelser overfor opstalderen i forhold til det udførte arbejde. Her kan det indgå i vurderingen, om klubben har andre ansatte, der udfører præcis den samme type arbejde, og hvor lønnen udbetales på almindelige vilkår. Det kan også indgå i vurderingen, hvor langt ud i fremtiden der er indgået aftale om arbejdet.

Hvis en sag om ovenstående ender hos SKAT vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af, om der har været tale om udbetaling af honorar eller løn, og om det som følge heraf har været opstalder selv eller klubben, som var ansvarlig for indberetning af det skattepligtige beløb. Derfor er det Dansk Ride Forbunds holdning, at klubberne bør være yderst tilbageholdende med at anvende denne model til f.eks. at få dækket deres weekendvagter.

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -