x

Forpligtigelser ved medlemskab

Klubbens vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Dansk Ride Forbunds vedtægter og krav til klubvedtægter. Alle vedtægtsændringer indsendes til Dansk Ride Forbunds administration til godkendelse senest 30 dage efter vedtagelsen. Klubben skal overholde dansk lovgivning, og enhver klub under forbundet er forpligtet til:

  • at anføre i sine love, at klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt af dens medlemmer som følge heraf er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser - herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
  • at indsende de af DIF forlangte medlemsopgørelser. Udeladelse heraf medfører efter to år tab af medlemskab af forbundet. Endvidere fortaber klubben retten til at lade sig repræsentere på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.
  • at meddele forbund og distriktsbestyrelsen senest 10 arbejdsdage før hvert repræsentantskabsmøde, om klubben lader sig repræsentere.
  • at have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets betingelser for optagelse af nye klubber.

Læs også:

Adresseændring

Vedtægter

Sikkerhed

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -