x

Grønt Forbund

 

"Harmoni mellem mennesker, hest og naturen" er en kerneværdi i Dansk Ride Forbund, derfor ansøger forbundet hvert andet år Danmarks Idræts- Forbund om at blive certificeret som Grønt Forbund. For at få tildelt denne certificering kræves det bl.a. at et specialforbund har udarbejdet et miljøkodeks og skabt incitamenter over for klubber og idrætsudøverne at handle miljøansvarligt. I alt er 16 forbund under DIF certificeret som Grønt Forbund.

Dansk Ride Forbund og miljøet

Dansk Ride Forbund arbejder med miljøaspekter på flere forskellige fronter. Bl.a. er forbundet repræsenteret i flere af Friluftsrådets kredsudvalg. Dansk Ride Forbund har fokus på klubbernes  miljøspørgsmål- bl.a. gennem udgivelse af informationer på hjemmeside, infomails og publikationer som "Huse til heste og mennesker" og "Byggeteknisk vejledning". Ligeledes har Dansk Ride Forbund indført en miljøcertificering som en del af forbundets certificeringsordning, og i forbindelse hermed er der udarbejdet en miljøguide med miljøbesparende tiltag til rideklubberne.

TREC- den grønne disciplin

I 2012 lancerede forbundet også den nye breddeaktivitet TREC. Aktiviteten har til hensigt at give forbundets klubber mulighed for organiserede aktiviteter i naturen. TREC er udfordrende for rytter og hest på en anden måde end de fleste andre discipliner og aktiviteter, som forbundet ellers tilbyder. Til træning af TREC ligger der også en form for "uddannelse" af rytternes måde at gebærde sig i naturen på en hensynsfuld måde- både med hensyn af andre brugere af naturen og sikkerhed til hest. Hermed kan forbundet på en "grøn" måde arbejde aktivt med værdien om dygtiggørelse af ryttere på alle niveauer. TREC har haft så stor succes i forbundet, at den i 2016 også er blevet en selvstændig disciplin.

Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg har lavet en elektronisk mappe med forslag til aktiviteter i naturen, her er lagt vægt på sikkerhed, uddannelse, forståelse og respekt for andre brugere af naturen, samt naturens dyre og planteliv.

Certificeringen som Grønt Forbund gælder 2 år ad gangen og skal herefter fornys.

 

 

 

 

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -