Sådan foregår certificering i Dansk Ride Forbund

Når en klub ønsker at blive certificeret af Dansk Ride Forbund vil processen i hovedtræk forløbe som beskrevet på denne side.

Tilmelding
Klubben skal for at blive tilmeldt certificeringsordningen udfylde følgende dokumenter:

1. Klubudviklingsaftale (tilmelding til certificeringsordningen)

2. Skemaer for de ønskede certificeringer

Disse indsendes sammen med relevante bilag (se skemaerne) og den seneste udgave af klubbens vedtægter til Dansk Ride Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller til følgende mail: certificering@rideforbund.dk. Ansøgningen skal være vedlagt kvittering for bankoverførsel (konto 2228 0266305656) for tilmelding på 950 kr. Husk at angive klubbens navn samt ”certificeringsgebyr” i forbindelse med indbetalingen.

Certificeringsprocessen
Når tilmelding og betaling er modtaget gennemgås klubbens vedtægter af en udviklingskonsulent fra administrationen. Vedtægterne er klubbens ”grundlov”, og det er derfor vigtigt at klubbens vedtægter er anvendelige og at de lever op til de krav DRF og DIF stiller til medlemmernes vedtægter. Skulle der være behov for justering af klubbens vedtægter vil klubben naturligvis få besked, lige som der gives en begrundelse for de foreslåede ændringer. Afhængigt af hvor omfattende ændringer der er tale om, vil det at få vedtægtsændringerne på plads typisk være noget der kan vente til den næste ordinære generalforsamling.

Når klubbens vedtægter er gennemgået i administrationen sendes alt klubbens materiale, til den klubcertificør der er udvalgt til at hjælpe klubben gennem certificeringsprocessen. Vores klubcertificører er frivillige officials med erfaring inden for klubdrift, sikkerhed, organisation, stævneafvikling m.m., og de brænder for at hjælpe klubberne. Klubcertificøren gennemgår det tilsendte materiale, og vender inden for tre ugers tid tilbage til klubben med sine kommentarer til materialet. I sparring med klubcertificøren laves de eventuelle nødvendige tilretninger, og når alt er på plads aftales der et certificeringsbesøg, hvor klubcertificøren kommer ud og ser klubben, og gennemgår de ting der, afhængigt af den/de ønskede certificeringer, skal tjekkes på stedet. Sammen evaluerer klubcertificøren og klubbens bestyrelse processen og udbyttet af denne.

Det er vigtigt at bemærke, at klubcertificørens rolle i lige så høj grad er at være mentor og sparringspartner for klubben gennem forløbet, som den er at være kontrollant. Det er Dansk Ride Forbunds målsætning, at alle klubber der ønsker det, og opfylder betingelserne for at kunne opnå en certificering (fx at det kun er drift klubben har ansvaret for der kan certificeres), også ender ud med at blive certificeret inden for det ønskede område.

Klubben certificeres
Efter besøget udfærdiger klubcertificøren en kort rapport, som opsummerer besøget og indsender denne til DRF med besked om hvilke certificeringer klubben har opnået. I administrationen registreres de opnåede certificeringer på klubbens stamkort, sådan at de vises på portalen, og klubben får tilsendt piktogrammerne for de opnåede certificeringer, så de kan bruges på klubbens hjemmeside, brevpapir m.m. Hvis klubben ønsker det, kan den ved samme lejlighed bestille et certificeringsskilt, som koster ca. 1.700 kr. inklusiv levering.

Recertificering
Efter to år er det blevet tid til at klubben skal recertificeres. Klubben vil i god tid inden blive kontaktet af Dansk Ride Forbunds administration for at planlægge recertificeringsbesøget.      

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til certificeringsordningen og processen omkring certificeringerne kan du kontakte afd. klub og bredde eller skrive til følgende mail: certificering@rideforbund.dk

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:30-15:30
Fre: 8:30-15:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor