Sådan opkræves der med den nye kontingentstruktur

af  Susie Juhl
Fra 1. januar 2018 er der indført ny kontingentstruktur. Denne er bestemt af klubberne selv, via repræsentantskabsmødet, og betyder bl.a. at klubberne betaler differentierede kontingenter, afhængigt af om de afvikler stævner - og i så fald hvilke typer af stævner. Opkrævningerne for basiskontingentet er netop sendt ud til alle klubber. Afvikler jeres klub stævner over E-niveau opkræves differencen ved førstkommende stævneafregning.

 

Basiskontingent til alle
Den nye kontingentstruktur betyder at klubber betaler differentierede kontingenter, afhængigt af om de afvikler stævner -  og i så fald hvilke typer af stævner. Først og fremmest betaler alle klubber et basiskontingent på DKK 5.000,- og denne opkrævning er netop sendt ud. Afvikler jeres klub stævner over E-niveau opkræves differencen ved førstkommende stævneafregning.

Udover basiskontingentet afregnes klubber desuden pr. medlemstal som tidligere. Her betales der 20 kr. pr. medlem (plus forsikring). Det er klubbernes egen medlemstals indberetning, der ligger til grund for denne opkrævning, som forventes udsendt i april.  

Læs mere her.

 

05-02-2018
 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor