Må man flyve med droner ved ridestævner?

af  Rikke Højgaard
Vi har fået flere henvendelser på, hvorvidt det er tilladt at flyve med droner ved ridestævner. Vi har undersøgt sagen hos Trafik- og Byggestyrelsen, og drone-overflyvning ved ridestævner er ikke tilladt (iht. nedenstående pkt. 3).

Generelle regler for flyvning med droner
• Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.
• Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.
Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.
• Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn.
• Afstanden til startbanerne på en offentlig flyveplads skal være mindst 5 km.
• Afstanden til startbanerne på en militærflyvestation skal være mindst 8 km.
• De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i BL 7-15, blandt andet Vadehavet, må ikke overflyves.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen 

31-03-2016
 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor