Fonde og legater

Anna Elisabeth Jensens Mindelegat (pdf)
Legatets formål er at yde økonomisk hjælp til handicappedes muligheder i videste omfang for at ride og dermed støtte dem i deres fysiske og/eller psykiske handicap. Hjælp ydes, hvor mulighed for tilstrækkelig offentlig støtte ikke er mulig af lovmæssige eller økonomiske grunde.
Fonden råder over begrænsede midler, og har valgt ikke at bruge resurser på at svare ansøgere, der ikke kommer i betragtning. Ansøgning til fonden kan sendes hvert år inden 1. marts til Fonden v. advokat Ole Rosdahl på ole@spr.dk . 

Danmarks Idræts-Forbunds Uddannelsesfond
Uddannelsesfonden er et tilbud om støtte til uddannelsesinteresserede personer inden for idrætten med tilknytning til specialforbund og foreninger under Danmarks Idrætsforbund.

TrygFonden
TrygFonden arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for dig og alle i Danmark. Se TrygFondens hjemmeside for ansøgningsfrister og ansøgningsskema til sikkerhedsprojekter i klubberne.

Danske Bank/initiativpuljer
Støtter bl.a. initiativer, der styrker idrætskultur eller breddeidræt. Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober.

Friluftsrådet
Søg om tilskud til gode naturoplevelser. Ansøgningsfrister 1. marts, 1. juli, 1. november.

KlubSupport.dk er et nyt initiativ til idrætsklubber og –foreninger, der ønsker at tjene penge til aktiviteter og projekter på en utraditionel måde. Klubberne skal tilmelde sig et gratis e-handelskoncept, og derefter få medlemmer, forældre og andre interesserede til at e-handle via klubbens forum på KlubSupport. Klubben får derefter en fast procentdel af den omsætning, som medlemmerne genererer. Det er p.t. omkring 170 anerkendte e-butikker inden for de mest populære produkt- og servicegrupper, der har indgået aftaler med KlubSupport om faste donationer til klubberne.

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor