x

Opstaldning

Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "opstaldning", kan benytte piktogrammet i deres markedsføring af klubber. Certificerede klubber lever op til følgende krav:

  1. Klubben skal have udarbejdet og opbevare en opstaldningskontrakt for alle pensionærer. Kontrakten underskrives af klubben og pensionæren. Standardkontrakten skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside.
  2. Klubben skal have udarbejdet ordensregler, der dels er gældende for de private pensionærer, samt et sæt ordensregler der er gældende for alle som færdes i staldområdet. Af reglerne skal fodringstidspunkter fremgå, samt hvornår stalden er åben/lukket. Reglerne skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside, samt udleveres sammen med opstaldningskontrakten. Alle pensionærer skal være medlem af rideklubben.
  3. Rideklubben skal have udpeget en person, som er ansvarlig for de privat opstaldede heste, samt de driftsmæssige opgaver som er forbundet med dette. Personen skal være fyldt 18 år og have ryttermærke 3 eller kvalifikationer svarende dertil. Oplysninger om den opstaldningsansvarlige skal fremgå af hjemmesiden.
  4. Bokse/løsdrift og folde skal være i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand, og skal dagligt efterses for skader.
  5. Klubben modtager rådgivning omkring fodring af hestene via en konsulent/foderfirma eller anden kompetent fagperson.
  6. Inden hestenes ankomst til opstaldningsstedet, skal pensionæren have vist dokumentation for gyldig vaccination, nylig foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for ormekursbehandling. Strategi for ormebekæmpelse skal fremgå af opstaldningskontrakten.
  7. Der hænger informationstavler på boksdøren eller på en fælles opslagstavle, således at det tydeligt fremgår hvad den enkelte hest i stalden skal fodres med, samt kontaktoplysninger til ejer i tilfælde af sygdom og øvrige relevante oplysninger kan skrives.
  8. Ved opstaldningskontraktens underskrift oplyser pensionæren skriftligt om der skal udvises særlige hensyn over for hesten. Eventuelle allergier, uhensigtsmæssig adfærd, staldunoder eller lign. noteres. Oplysninger omkring de opstaldede heste skal samles i en mappe, som er tilgængelig for staldpersonalet.
  9. Der skal tilbydes daglig foldordning til hestene. Hvis ikke alle heste kan være ude på samme tid, skal der udarbejdes et skema, hvor det tydeligt fremgår hvor mange timer hver enkelt hest er ude hver dag.
  10. Klubben skal informere om korrekt adfærd ved færdsel i naturen til heste. Klubben har med udgangspunkt i DRF’s anbefalinger dertil, implementeret retningslinjer for at sikre, at ridning i natur og trafik sker med respekt for naturen og de øvrige gæster.

 

Links:

Hvorfor er opstaldningscertificering en god íde? (PDF)

 

  

   

 

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -