x

Miljø

Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Miljø", kan benytte piktogrammet i deres markedsføring af klubber. Certificerede klubber lever op til følgende krav:

  1. Klubben har en miljøpolitik, der er underskrevet af bestyrelsen. Miljøpolitikken er tilgængelig på klubbens hjemmeside.
  2. Klubbens miljøpolitik forpligter klubben til, at arbejde på løbende at opnå miljøforbedringer.

  3. Miljøpolitikken er suppleret af en handlingsplan, hvor der er opstillet miljømål, samt beskrevet hvordan disse mål realiseres. Handlingsplanen opdateres årligt. Gennemførte samt planlagte miljøinitiativer skal tilsammen give minimum 50 DRF miljøpoint.

  4. Klubben har udpeget en miljøansvarlig eller nedsat et miljøudvalg, som har det overordnede ansvar for formidlingen af klubbens miljøindsats over for medlemmer og samarbejdspartnere.

  5. Klubbens miljøindsats er fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøder.
  6. Mindst en gang årligt indgår klubbens miljøindsats som et emne på et møde, hvor medlemmer og personale inddrages i klubbens fortsatte miljøarbejde.
  7. Klubben har udarbejdet informationsmateriale om miljørigtig adfærd for klubbens medlemmer og andre, der færdes på klubbens område. Informationsmaterialet udleveres inden for 14 dage til nye medlemmer.
  8. Klubben aflæser og dokumenterer med fast interval af maks. tre måneders varighed sit forbrug af el, vand og varme for hurtigt, at kunne reagere på uregelmæssigheder i forbruget, samt for at dokumentere effekten af iværksatte miljøforbedringsprojekter.

  9. En gang årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling indgår en status over klubbens miljøindsats i det forløbne år.
  10. Klubben har, med udgangspunkt i DRF’s anbefalinger dertil, implementeret retningslinjer for at sikre, at ridning i natur og trafik sker med respekt for miljøet.

Links:

Hvorfor er miljøcertificering en god idé? (pdf)

Skema til miljøcertificering (pdf)

Skema til miljøcertificering (word-formular)

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -