x

Opdatering fra Dansk Ride Forbund til klubber

af  Julie Servé Regtved
På baggrund af myndighedernes seneste opfordringer med henblik på at inddæmme spredningen af Coronavirus yderligere, har DRF samlet en række nyttige informationer om, hvordan situationen kommer til at påvirke jer som klubber. Vi opfordrer jer til at læse al information fra DRF grundigt igennem samt til at holde jer løbende opdaterede via nyheder på rideforbund.dk og DRF på Facebook.

Aktiviteter efter 26. marts fortsætter indtil videre som planlagt
Udmeldingen fra DRF omkring aflysning af stævner og begrænsning af aktiviteter gælder på nuværende tidspunkt kun til og med torsdag den 26. marts jf. den 14 dages periode, der er meldt ud fra myndighedernes side, og stævner/aktiviteter herefter aflyses/påvirkes altså ikke på nuværende tidspunkt. DRF holder sig løbende orienteret om situationen, og såfremt der kommer officielle anbefalinger om at forlænge de nuværende 14 dage, vil vi informere yderligere herom. Men pt. skal I regne med, at arrangementer efter 26. marts forløber som planlagt.

Aflyste stævner – hvad nu?
De kommende 14 dage må en række stævner desværre aflyses, og vi er klar over, at det giver anledning til en masse spørgsmål omkring eventuelle nye stævneterminer etc., og vi kan kun sige, at vi arbejder på højtryk for at finde en løsning, men på nuværende tidspunkt har vi desværre ikke et endeligt svar, da det er en større kabale, der skal gå op. Vi går naturligvis i dialog med distrikterne om at finde en løsning, og vi håber på forståelse og tålmodighed fra alle sider.

Det gælder også i forhold til de økonomiske konsekvenser, som aflysningerne må medføre. Vi er bevidste om, at det kan komme til at have stor betydning for vores klubber, og vi ønsker, at I skal påvirkes mindst muligt af situationen. Derfor er det vores generelle opfordring på tværs af ridesporten at fokus holdes på det, der er vigtigt; at vi bidrager bedst muligt til at undgå yderligere spredning af Coronavirus, og at klubberne påvirkes mindst muligt økonomisk.

I skal naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningen af stævner i de kommende 14 dage, og i den forbindelse tilbageholder DRF ikke de vante 10 kr. pr. stævnestart, hvilket betyder, at rytterne vil få det fulde indskud tilbage.

Hvis undervisning og andre aktiviteter aflyses?

Som vi tidligere har meldt ud, opfordrer DRF på nuværende tidspunkt til at begrænse klubaktiviteter såsom rideundervisning, men skulle klubben vælge helt at aflyse, henviser vi til, at I undersøger klubbens egne handelsbetingelser ift. f.eks. krav om tilbagebetaling af forudbetalt undervisning mv. Da handelsbetingelser er individuelle fra klub til klub, kan DRF ikke komme med generelle anbefalinger herom.

Udskydelse af klubbens Generalforsamling

Mange af vores klubber har planlagt generalforsamling i løbet af den kommende tid, og flere af jer er i tvivl om, hvad konsekvenserne er, hvis man aflyser og ikke kan afholde generalforsamlingen rettidigt jf. klubbens vedtægter. Hertil kan vi oplyse, at det er muligt at udsætte generalforsamlingen i den nuværende situation, også selvom vedtægternes deadline overskrides. I denne situation vil konsekvensen blive, at klubbens bestyrelse ikke kan agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne (ej heller forslag om kontingentændringer), og den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift (f.eks. nye aftaler om forpagtning, nye ansættelser, sponsorater, etc.). Bestyrelsen har ganske enkelt ikke mandat hertil før efter afholdelse af en generalforsamling.

Kontakt til DRFs administration
DRF tager den nuværende situation meget alvorligt og vil i videst muligt omfang bidrage til at undgå yderligere smitte. Derfor har ledelsen i dag besluttet, at administrationens medarbejdere arbejder hjemmefra fra og med i dag og 14 dage frem. I kan dog stadig komme i kontakt med os, som I plejer, så savner I information på hjemmesiden, eller har I brug for anden hjælp, er I naturligvis velkomne til at kontakte os på mail eller telefon som vanligt – her kan I finde oversigter over relevante medarbejdere samt mailadresser og telefonnumre til de pågældende.    

Hold øje med www.rideforbund.dk og DRF på Facebook
Vi vil løbende dele relevante informationer og nyheder på rideforbund.dk samt på Facebook, og vi opfordrer klubberne til at holde sig orienterede her.

 


12-03-2020
 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -