Lov Om Hold Af Heste vedtaget

af  Rikke Højgaard
Torsdag blev en glædelig dag for danske rideklubber og hestevelfærden. Her blev den reviderede version af Lov Om Hold Af Heste nemlig vedtaget i Folketinget.

Glædeligt for både klubber og hestevelfærd
”Vi glæder os over, at vi nu har fået vedtaget en rigtig god lov til gavn for både hestevelfærden og rideklubber. Loven i dens oprindelige form ville have betydet, at mange rideklubber måtte dreje nøglen om pga. enorme økonomiske udgifter til at opfylde ombygningskrav, som i vores optik var urimelige. Vi og de øvrige hesteorganisationer har gennem flere år arbejdet hårdt på at få revideret loven, og derfor glæder det os, at arbejdet nu har båret frugt. Det betyder, at vores klubber kan følge med uden at gå på kompromis på hestevelfærden,” siger Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund, og tilføjer:

”Vi havde håbet på, at man med revision af loven fik indført et krav om, at heste skal holdes med artsfæller, da heste er flokdyr. Det blev ikke indført i denne omgang, men Miljø- og Fødevareministeriet vil inden for en periode på tre år foretage en undersøgelse, der skal kunne give en indikation af hvor mange heste, der holdes enkeltvis, for herefter at vurdere, om der er behov for at indføre et egentligt krav om, at et hestehold skal bestå af minimum to heste.”

I lovens oprindelige form betød kravene til ex. lysindfald, boksstørrelse og loftshøjde at rigtig mange rideklubber og andre hestehold stod overfor meget økonomisk tunge ombygninger for at kunne leve op til lovkravene - ombygninger, der i nogle tilfælde drejede sig om få cm. Dette på trods af, at kravene ikke er dokumenteret som afgørende for bedre hestevelfærd.

I 2015 vurderede daværende Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) at flere af kravene var for rigide, og hun iværksatte derfor et arbejde i gang med henblik på at få ændret reglerne. Det er denne ændrede lovtekst, der torsdag er blevet 3. behandlet og vedtaget i Folketinget.

De væsentligste ændringer for vores rideklubber bliver i korte træk:

- Heste, der går i løsdrift hele døgnet kan opbindes i op til 5 timer pr. dag i modsætning til tidligere 2 timer. Det har stor betydning for en række rideskoler med løsdriftstalde til elevskoleheste.

- Kravene til loftshøjden ændres til stangmål + 75cm i frihøjde over strøelse. Ved stangmål på 1,85 og derover er kravet 2,60m.

- Kravene til loftshøjde kan fraviges i op til 15% af stalden, hvor loftshøjden er lavere på grund af spærfødder, tværgående bjælker o.lign. Ved stald med taghældning kan kravet til loftshøjde fraviges i op til 30% af stalden.

- Kravene til boksstørrelse reduceres fra (2,0 x hestens stangmål)2 til (1,7 x hestens stangmål)2.

- Kravet om et minimumsrumfang på 30 m3 pr. hest er ophævet, idet det samtidig præciseres, at ventilationen, som skal sikre tilstrækkeligt luftskifte, skal være mekanisk eller naturlig.

- I §14 tilføjes, at naturligt lys kan om nødvendigt suppleres med kunstigt lys, til at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov. Belysningen skal være jævnt fordelt, og det skal tilstræbes at belysningen følger en døgnrytme.

- De gældende regler, om at en fold ikke må benyttes af mere end i alt 20 heste, rettes, til at en fold af minimumsstørrelse (800 m2) ikke må benyttes af flere end 20 heste på et døgn.

- Det fastslås, at føl og plage skal, indtil de er 1 år gamle, på fold med artsfæller i mindst 2 timer 5 dage om ugen.

Se mere her.

23-02-2017
 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor