Vi skal sætte skub i de mindre discipliner

af  Rikke Højgaard
Vi vil udvikle de mindre discipliner, for de er vigtige for ridesporten. Derfor omfatter bestyrelsens oplæg til strategiaftale med DIF også en målsætning om at sikre fokus på de små discipliner, så de kan vokse og få flere udøvere. Med et meget lille antal aktive udøvere, er de mindre discipliner nemlig i fare for ikke at kunne overleve som selvstændige discipliner. Det ønsker vi ikke, og derfor skal det fremadrettede arbejde for udvalgene have fokus på udvikling i klubberne og rekruttering af nye udøvere. Det er baggrunden for, at Dansk Ride Forbunds bestyrelse har besluttet at ændre målsætninger og budgetrammer for de mindre discipliner.


Flere udøvere i de små discipliner
Af bestyrelsesreferatet fra mødet den 7. december fremgår, at bestyrelsen har besluttet, at de mindre discipliner fremover skal være udviklingsdiscipliner med budgetrammer for 2017 på hhv. 200.000,- kr. (TREC og distance) og 300.000,- kr. (military og voltigering). Med udviklingsdiscipliner menes, at det primære mål for arbejdet med disciplinerne skal være at skabe værdi for klubberne og opnå et bæredygtigt antal aktive udøvere. Dette skal danne grundlag for fremtidssikring af disciplinerne og på sigt danne grundlag for en fremtidig talentudvikling og elitesatsning. Derfor skal fokus i udvalgene i højere grad flyttes mod udvikling og rekruttering frem for elitearbejde. 

TREC har som ny disciplin 100% fokus på udvikling og rekruttering, og det nye distanceudvalg har allerede udarbejdet en ambitiøs strategi for udvikling af sporten.

Baggrund
Ridesporten er en alsidig sport, som rummer masser af muligheder for at dyrke samspillet med hesten i mange forskellige former og alle niveauer. Mange finder glæde i breddeaktiviteter, ture i naturen og deltagelse i klubstævner, og nogle ønsker også at konkurrere på højere niveau (fra C-niveau og opefter) – dem, vi kalder stævneryttere. Hvis vi ser på antallet af stævneryttere, så dyrker langt de fleste dressur og springning (ca. 93,5 % i 2014), mens distance, voltigering og military dyrkes af hhv. ca. 1,7 %, 1,6 % og 3,5 % (2014), og i modsætning til dressur og springning har antallet af udøvere i de små discipliner ikke udviklet sig bemærkelsesværdigt fra 2011 til 2014. 

Hvis vi også ser på budgetterne ift. antallet af ryttere, er der også uforholdsmæssig stor forskel på omkostningerne pr. aktiv rytter i de små discipliner og de store discipliner.

Endelig er military fra 2017 ikke godkendt som selvstændig aktivitet i DIF, idet klubbernes medlemsindberetninger for de seneste 3 år har vist, at der er under 1.000 deltagere i disciplinen. Det betyder, at de 370.000 kr. som military hidtil har modtaget gennem DIF-tilskuddet bortfalder fra 2017. Der er DRF’s vurdering, at military ikke fremadrettet vil kunne godkendes som særskilt aktivitet i DIF, uanset om antallet af aktive udøvere igen kommer over 1.000.

Mere fokus på udvikling – mindre fokus på elitearbejde
Som defineret i både Ambition 2022 og de strategiske spor vi pt. forhandler med DIF er det vores målsætning at styrke de mindre discipliner gennem udvikling i klubberne og rekruttering, og det er denne målsætning, som bestyrelsen ønsker, at udvalgsarbejdet i højere grad skal fokusere på fremadrettet. Det er også bestyrelsens vurdering, at budgetrammerne på hhv. 200.000,- (distance og TREC) og 300.000,- kr. (military og voltigering) er passende til at arbejde efter denne målsætning. 

Det er primært militaryudvalgets budgetudkast, der har oplevet den største reduktion, hvilket overordnet er et udtryk for, at omkostningerne til eliteaktiviteter for military skal reduceres væsentligt.

Det betyder ikke, at vores eliteryttere ikke får mulighed for at starte internationalt og ved mesterskaber. Vi har en række dygtige ryttere, som de seneste år har udviklet sig rigtig fint. De skal naturligvis stadig have mulighed for at ride internationale stævner og internationale mesterskaber.

Det betyder heller ikke, at vores DM i disciplinerne bortfalder, som det er fremgået nogle steder i pressen. Vi opretholder naturligvis fuldstændig de samme mesterskaber som hidtil.

Men det reducerede budget betyder, at forbundet ikke afholder udgifter til træning og stævnedeltagelse i samme omfang som tidligere. Vi har desværre ikke ubegrænsede midler, og det er vores helt klare overbevisning, at det er vigtigt at prioritere ressourcerne til at styrke disciplinernes bæredygtighed. 

Nye medlemmer til militaryudvalget
Efter bestyrelsesmødet har tre medlemmer fra militaryudvalget valgt at trække sig: Formand Christian Struck, Kerstin Dallmann og Karin Semberlund. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle tre for det store arbejde, som de har lagt i dansk military. 

Marlene Pedersen og Aliice Østergaard Petersen fortsætter i udvalget og ser frem til at komme i gang med udviklingsarbejdet, ligesom Sally Schlichting fortsætter som holdkaptajn og bliver medlem af militaryudvalget fremover. Vi slår snarest de ledige stillinger op og glæder os til at byde velkommen til nye kræfter, der ønsker at udvikle military til gavn for klubber og ryttere.
17-12-2016
 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:30-15:30
Fre: 8:30-15:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor