Dansk Ride Forbund ophæver associeringsaftale med Dansk Islandshesteforening

af  Rikke Højgaard
Vi har desværre set os nødsaget til at ophæve associeringsaftalen med Dansk Islandshesteforening (DI) pr. 1. april med virkning fra den 1. juli 2015.

Begrundelse
Associeringsaftalen har givet DI medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF) gennem associeringen med Dansk Ride Forbund og dermed andel i tilskud fra DIF, samt at DI’s klubber har fået forsikringsdækning gennem idrættens kollektive forsikringer.

Årsagen, til at vi ophæver associeringsaftalen, er en grundlæggende uenighed om udviklingen af TREC i Danmark. Vi har gennem de seneste år udviklet TREC til et betydeligt omfang. Vi har lagt et meget stort arbejde og stor økonomi i at udvikle TREC med mange kurser for arrangører og ryttere, deltagelse ved Landsfinalerne m.m. og den foreløbige stævnekalender for 2015 viser 17 stævner i vores regi.

Vi henvendte os allerede i november 2011 til den internationale organisation FITE, der varetager TREC-sporten internationalt og fortalte, at vi var i gang med at starte TREC op i Danmark. Vi fik en positiv respons fra FITE, som håbede, at vi ville udvikle sporten, så vi ligeledes kunne deltage internationalt.

DI har i efteråret 2014 informeret på deres hjemmeside om, at de vil starte TREC som DI-disciplin, og DI har meldt sig ind i FITE, der kun tillader en medlemsorganisation pr. land. Det betyder, at DI er den eneste organisation i Danmark, der kan melde til og afholde internationale stævner og mesterskaber, sende dommere på kurser etc. Dette til trods for, at DI til dato endnu ikke har afholdt et eneste TREC-arrangement.

Der har ingen forudgående dialog været med Dansk Ride Forbund - hverken om DI’s ønske opstart af TREC eller medlemskab af FITE. Dette til trods for, at DI har været velvidende om Dansk Ride Forbunds engagement i TREC.

Vi har gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med DI’s bestyrelse. Vi har ved regelmæssige formandsmøder har haft et godt og frugtbart samarbejde om hesterelaterede emner, og vi har været i konstruktiv dialog om områder, hvor vores interesser kunne krydse hinanden. Vi har i forbindelse med DI’s association og medlemsskab af DIF varetaget en lang række rådgivningsopgaver overfor DI om bl.a. vedtægter, dømmende udvalg, doping, etik m.m.

Men vi må konstatere, at DIs nye bestyrelse vil det anderledes i forbindelse med udvikling af TREC i Danmark, og en sådan samarbejdsform kan ikke danne grundlag for en fortsættelse af associeringsaftalen.

Vi har siden oktober 2014 forsøgt at komme i dialog med DI’s politiske ledelse om deres indmeldelse i FITE og den blokerende betydning, det har for vores videre arbejde med at udvikle TREC i Danmark, men det har været overordentlig svært at komme i dialog med DI’s bestyrelse.

På et møde den 10. februar mellem DI og os blev problemstillingen diskuteret, og det blev aftalt, at DI ville vende tilbage med forslag til en løsning på problematikken. Dette er ikke sket, og efter vi havde rykket for svar endnu engang, meddelte DI, at de ønsker at opretholde medlemsskabet i FITE. Dermed er DI ikke vendt tilbage med forslag til løsning af problematikken, som ellers lovet.

På den baggrund har Dansk Ride Forbunds bestyrelse besluttet at ophæve associeringsaftalen med DI.

Vi vil fortsat gerne hjælpe islandshesteklubberne
Ophævelsen af associationsaftalen betyder desværre, at DIs lokalklubber ikke længere kan betegnes som klubber under et DIF-forbund, hvilket medfører, at de ikke længere er dækket af DIFs forsikringer. Klubberne kan heller ikke fremadrettet søge rådgivning hos Dansk Ride Forbund eller benytte sig af de andre fordele, der er ved at være klub under Dansk Ride Forbund.

”Det er dybt beklageligt, at det kommer til at gå ud over islandshesteklubberne. Det er vigtigt at påpege, at det er DIs bestyrelse, som er årsagen til opsigelsen af aftalen – ikke klubberne. Derfor vil jeg også gerne slå fast, at islandshesteklubberne er velkomne som klubber under Dansk Ride Forbund, så de fortsat kan få de forsikringer og rådgivning, som vi kan tilbyde”, siger Ulf Helgstrand.

Fordele ved medlemskab i Dansk Ride Forbund
Der er mange fordele for de klubber, som er medlem hos Dansk Ride Forbund. Udover generel klubrådgivning fra administration og klubkonsulenter, kan klubberne søge gratis rådgivning hos SEGES. Klubberne er automatisk forsikrede gennem DIFs kollektive forsikringsaftaler, som omfatter ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring, retshjælp samt kollektiv rejseforsikring. Klubberne kan benytte vores reglementer, stævnesystem og officials, og de er omfattet af vores aftale med KODA om fri afbenyttelse af musik ved stævner. Klubberne kan også blive certificeret indenfor deres kerneområder og afholde ryttermærkeprøver.

16-04-2015
 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor