x

Pressemeddelelse vedr. Andreas Helgstrand og Akeem Foldager

af  Rikke Højgaard
På baggrund af fotos med tilhørende tekst på en række sociale medier har Dansk Ride Forbund anmodet Dyrlæge Peter Busk, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, om at tilse og udarbejde en rapport vedrørende hesten "Akeem Foldager". Rapporten er ikke – som fejlagtigt oplyst i pressen - knyttet til Dansk Dyrlæge Forening.

På to af billederne ses nærbillede af hestens bagerste højre flanke, hvor der ses et aflangt område, hvor hårene er mørke. Lige bag dette område ses en punktformet hævelse, ca. 2 cm i diameter i huden. Dyrlægen konkluderer, at huden på flankerne overalt var normal og uden ardannelser, sår eller sårskorper. Der kunne konstateres en blødt fluktuerende cystisk dannelse i huden korresponderende nøje til den hævelse, der kunne ses på billedet. En tilsvarende cystisk dannelse blev konstateret på venstre skulder. Der er således ikke tale om sår eller skader forårsaget af brug af sporer.

På de øvrige billeder ses hestens mund taget fra venstre side. Munden er åben og under biddet ses tungen sammenklemt og blåligt misfarvet. Ved undersøgelse af hestens underkæbegrene fandt dyrlægen afværgereaktion for højre underkæbegren. Der fandtes ikke sår eller andre afvigelser fra det normale.

Den blålige misfarvning og afværgereaktionen for højre kæbegren er et klart udtryk for forkert anvendelse af udstyr eller hjælpere. Dansk Ride Forbund har indskærpet overfor Andreas Helgstrand, at brugen af kandaren har været helt uacceptabel og ikke i overensstemmelse med vores etiske retningslinjer.

Andreas Helgstrand erkender dette forhold og er i dialog med Dansk Ride Forbund om brugen af udstyr. Samtidig har Andreas Helgstrand valgt at følge dyrlægens anbefaling om at give Akeem Foldager træningsfri, indtil smertereaktionen fra højre kæbe er væk. Han har desuden indvilliget i at lade Dansk Ride Forbund føre tilsyn med Akeem Foldager for at tilsikre, at ovenstående forhold bliver bragt i orden.

Dyrlægens udtalelse vedr. tilsyn af Akeem Foldager kan læses her.

19-04-2014
 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -