Infomail - Distance - Februar 2013
1
Stævnesæsonen 2012
Læs om højdepunkterne fra sæson 2012 her!
Propositioner 2013
Find de danske distancestævners propositionerne her!

Distancereglement 2013

Kan ses her! Følgende regler er ændret/tilføjet:

 • 510.2. Hestekontrol: Omskrevet så formål og konsekvens fremgår entydigt. Til hestekontrol kort før mål er tilføjet: I alle ridt på fri-tid skal foretages en hestekontrol ca. 5 til 25 km før mål. Hensigten med denne kontrol er at tilstræbe, at alle ekvipager, der når over målstregen, vil kunne godkendes ved den afsluttende hestekontrol. Denne ændring betyder, at en LB på fri-tid fremover skal have 1 mellemliggende VET-gate.
 • 525.3. Beklædning: Det er valgfrit, hvilken påklædning der anvendes - dog skal der bæres skjorte eller shirt/poloshirt med ærmer. Reglen om krave udgår.
 • 541.1. Stævnebog: Kan stævnebogen ikke fremvises før stævnets afslutning skal der udfyldes en tro- og love erklæring. Såfremt kopi af stævnebog ikke er fremsendt til TD senest 4 dage efter stævnets afslutning, tildeles rytteren et gult kort samt en bøde på 550 kr. Ændringen er en skærpelse af de nuværende regler, som ikke indeholdt sanktionsmuligheder.
 • 541. Kvalifikationskrav: For start i S-klasser kræves, at både hest og rytter har gennemført klasse MA mindst 3 gange inden for kvalifikationsperioden. Ændringen følger FEI’s nye regler på området (de 2 første MA’er skal gennemføres med max. 16 km/t., den 3. MA kan gennemføres uden hastighedsbegrænsning). Der er dog indført en overgangsordning, hvor heste der er startet på novice kvalifikationer inden 31/12-2012, følger de gamle regler (dvs. 2 stk. MA med max. 16 km/t).
 • 541. Kvalifikationskrav (fortsat): Heste, som er godkendt til at ride FEI-stævner, kan altid deltage i nationale klasser også (bestemmelserne i §543 er dog gældende med hensyn til udelukkelse efter ikke-godkendte ridt). Ændringen er en præcisering af, at heste kan være kvalificeret efter FEI’s stjernekvalifikationer - CEI.
 • 543. Hvileperioder: Heste der i nationale ridt i Danmark har gennemført eller er udgået, er underlagt følgende karantæne / hvileperioder:
  - 0 – 40 km 5 dage
  - 41 – 79 km 12 dage
  - 80 – 119 km 19 dage
  - 120 og op 26 dage
 • 568.11. Diskvalifikation: Hvis en rytters hjælper kører hensynsløst og til fare for andre, kan rytteren blive diskvalificeret. Færdselsreglerne samt arrangørens betingelser skal altid overholdes.
NBM, EM og YR-VM 2013

For deltagelse i ovennævnte mesterskaber gælder flg.:

 • At man i god tid (og senest ved den angivne tidsfrist under det pågældende ridt), skal indsende informationer om, hvor og hvornår rytterens og hestens kvalifikationer er opnået (eller hvor og hvornår de forventes opnået). 
 • At hesten skal fremvises for holddyrlægen (holdkaptajnen vil herefter i samråd med holddyrlægen foretage den endelig udtagelse af bruttoholdet). 
 • At max. 5 ekvipager fra hver nation kan deltage (efter indledende hestekontrol, udtages et hold bestående af 4 ekvipager - den sidste ekvipage deltager i kampen om det individuelle mesterskab). Evt. afvigelser fra denne regel, vil fremgå af den aktuelle schedule. 
 • At hesten i mesterskabsåret skal have gennemført et ridt med en længde, som svarer til minimum én klasse under mesterskabets længde (eks.: 160km -> 120km). Det er ikke et krav, at ridtet er internationalt.
 • Dansk Ride Forbund betaler startgebyr (inkl. opstalding). 
 • Holdleder samt holddyrlæge sendes, hvis hold udtages.

NBM 2013:
120 km/CEI2*. NMB-YR i klasse 80/CEI1*. Afholdes i Kurgjärve/Estland, 24.-26. maj 2013 (kortest vej er via færge fra Sverige - arrangøren prøver at få et godt tilbud på billetter). Overnatning, mad og benzin er meget billig i Estland i forhold til Danmark. Læs mere om mesterskabet her!

Kvalifikationskrav:

 • Rytteren skal have gennemført mindst 1. stk. 1 CEI*. YR skal være kvalificeret til at starte CEI1*. 
 • Hesten skal have gennemført mindst 1 stk. CEI* (indenfor kvalifikationsperioden = 24 mdr). YR: Hesten skal have gennemført novice kvalifikationer.

Interesserede skal senest d. 1/4-2013 melde tilbage til distanceudvalget med oplysninger om ekvipagens resultater. Der er i år ikke krav til at ekvipagen har gennemført en klasse inden mesterskabets længde, da NBM afholdes tidligt på året. Vi anbefaler dog, at interesserede starter min. en LA i år, samt at man får efterset sin hest inden afrejse hos egen dyrlæge.

EM 2013:
160 km/CEI4*. Afholdes i Most/Tjekkiet, 12.-15. september 2013. Følgende ekvipager er pt. kvalificeret: Johanne Hvid / Flini OX / Lufas OX og Inge-Merete Larsen / Serij OX.

Kvalifikationskrav:

 • Rytteren skal have gennemført mindst 4 stk. CEI2*, samt 1 stk. CEI3* (af samme længde som EM, med mindst 14 km/t, og indenfor kvalifikationsperioden = 24 mdr. - dog senest 60 dage før mesterskabet).
 • Hesten skal have gennemført mindst 2 stk. CEI2*, samt 1 stk. CEI3* (af samme længde som EM-ridtet, med mindst 14 km/t, og indenfor kvalifikationsperioden = 24 mdr. - dog senest 60 dage før mesterskabet).

Interesserede skal senest d. 1/5-2013 melde tilbage til distanceudvalget med oplysninger om ekvipagens resultater, og planer for at opnå kvalifikation.
Der afholdes ryttersamling og fremvisning af hesten, hos Morten & Helen/Skovbo Travbane, d. 28/7-2013 (mere herom i separat nyhedsmail).

YR-VM 2013:
120 km/CEI2*. Afholdes i Tarbes/Frankrig, 27. juli 2013.

Kvalifikationskrav:

 • Rytteren skal have gennemført mindst 3 stk. CEI2* (heraf mindst 1 stk. CEI**af samme længde og min. hastighed som ved det pågældende YR-VM, indenfor kvalifikationsperioden = 24 mdr. - dog senest 60 dage før mesterskabet). 
 • Hesten skal have gennemført mindst 2 stk. CEI2* (heraf mindst 1 stk. CEI2* af samme længde og min. hastighed som ved det pågældende YR-VM, indenfor kvalifikationsperioden = 24 mdr. - dog senest 60 dage før mesterskabet).

Interesserede skal senest d. 1/5-2013 melde tilbage til distanceudvalget med oplysninger om ekvipagens resultater, og planer for at opnå kvalifikation.
Nærmere information omkring fremvisning af heste kommer senere.

Udvalgsmøder
Næste møde i distanceudvalget er 16. marts 2013.
Vision: Dansk Ride Forbund er en moderne og professionel fritids- og idrætsorganisation i særklasse. Vi udfordrer og udvikler årtusinders traditioner og færdigheder i samspillet mellem hest og menneske. 

                                           

Tilmeld infomail
Afmeld infomail