Distanceudvalget

Distanceudvalget (kontaktoplysninger)  

Navn Ansvarsområde På valg    
Karen Arkesteijn Reglmentsansvarlig

 

Ole Jessen Stævneansvarlig

 

Torben Hinrichsen Deltager til afd. sport formandsmøder samt Torv holder.

 

Frits Hahn Atzen Officialsansvarlig  
Michelle Kjær Petersen Koordinator

Kommissorium
Ifølge ”Forretningsorden for Bestyrelsen” udformer Bestyrelsen de overordnede politiske retningslinier for afdelinger og udvalg. Distanceudvalget er derfor nedsat for at understøtte, varetage og udvikle den sportslige dimension af distancesporten i Danmark.
Distanceudvalget rådgiver og tager stilling til forhold af distancerelateret karakter.
Udvalget har endvidere til opgave at fremsætte forslag, implementere og kontinuerligt evaluere tiltag med henblik på løbende ajourføring, forbedring og udvikling af distancesporten på alle niveauer i Danmark.
Det indebærer, at Distanceudvalget beskæftiger sig med:

  • Uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials.
  • Udvikler sporten fra bredden til eliten
  • Reglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling.
  • Stævnetilrettelæggelse og – afvikling for heste, herunder et tæt samarbejde med de stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling, propositioner m.v.
  • Distanceryttere/-heste fra basisniveau til eliteniveau.
  • Distancerelaterede emner og problematikker.
  • Rådgivning/sparring til Dansk Ride Forbunds bestyrelse , andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter.
  • Deltage i internationalt samarbejde for at udvikle distancesporten

Generelt:
Distanceudvalgets  opgaver skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende politik på alle områder, der er defineret i DRF’s politikkatalog.   

Medlemmerne af distanceudvalget har generel informationspligt overfor distanceudvalgets formand, de respektive disciplinudvalgsmedlemmer i distanceudvalget samt sportskoordinatoren. Distanceudvalget arbejder dog pt. uden nogen formand, men har delt opgaverne i mellem sig.
Distanceudvalget refererer til sportschefen.

 Møder

2016 dato

Referat

26/9 referat 
17/8 referat
15/6 referat
17/5 referat
27/2 referat/ Slides
(Distanceweekenden)
 

2015
dato

Referat
21/5 referat
19/4 referat
9/4 referat
26/3 referat
12/3 referat
27/2 referat
23/2 referat
5/2 referat

2014

dato

Referat
10/12 referat
13/11 referat
6/10 referat
15/9 referat
8/9 referat
6/8 referat
5/6 referat
15/5 referat
6/3 referat
13/2 referat
6/2 referat
23/1 referat

 

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk
Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
Shop
RSS

Samarbejdspartnere: Team Danmark Protetor